UAntwerpen klimaatstrategie

De Universiteit Antwerpen gaat vol voor klimaatneutraliteit in 2030 en wil in 2050 volledig fossielvrij zijn.

Die ambitieuze, maar noodzakelijke doelstellingen staan centraal in de klimaatstrategie van de universiteit.

Binnen het Climate Team zijn tien werkgroepen actief, elk op een specifiek domein. Ontdek de klimaatstrategie aan de hand van de volgende onderwerpen:

Het kernteam

Het kernteam bewaakt het proces om tot een klimaatstrategie te komen. Het organiseert de plenaire vergaderingen en fungeert als knooppunt voor afstemming en verbinding.

De bijeenkomsten en mailing van het kernteam staan ​​open voor iedereen die graag een bijdrage levert, dus laat ons zeker weten als je geïnteresseerd bent om deel te nemen.

Facultaire duurzaamheidsteams

In sommige faculteiten of onderzoeksgroepen bestaan er reeds formele of informele ‘duurzaamheidsteams’. Zo bestaat er sinds kort een Expertengroep Diversiteit en Duurzaamheid in de Faculteit Rechten waarin voorstellen worden geformuleerd en onder voorzitterschap van de decaan worden uitgevoerd in het dagelijks bestuur. Deze expertengroep bestaat uit studenten, ATP-, AAP-/BAP- en ZAP-leden. In het Departement Biologie (FWET) en het IOB werken informele duurzaamheidswerkgroepen rond een duurzaam reisbeleid en bedrijfsvoering.

Met het Climate Team willen we proberen om in elke faculteit met een een duurzaamheidsteam (idealiter ook een diversiteitsteam) in contact te staan die in het kader van de klimaatstrategie toegangspunt én draaischijf is om:

  • sneller specifieke vakgerelateerde expertise en kennis te kunnen opsporen en mee aan boord tillen daar waar relevant voor het klimaatactieplan.
  • initiatieven te delen vanuit de faculteit naar de rest van de universiteit en vanuit de universiteit naar de faculteit (op vlak van onderzoek, onderwijs, dienstverlening of bedrijfsvoering).
  • universiteitsbrede en interdisciplinaire klimaat-gerelateerde onderwijs- en onderzoeksinitiatieven te faciliteren.
  • elke student en personeelslid een laagdrempelig aanspreekpunt te geven in de eigen werk- en studiecontext.

Gezien de verscheidenheid van de faculteiten, kan best in elke faculteit zelf gezien worden hoe dit georganiseerd kan worden.