Werkgroepen en facultaire duurzaamheidsteams

Het UAntwerpen Climate Team werkt op een gedecentraliseerde manier. We hebben thematische werkgroepen, zoals voedsel, energie, afval en circulariteit transport, natuurbeheer, divestment en water; en meer ondersteunende werkgroepen zoals het kernteam dat de coördinatie doet, de werkgroep die de nulmeting opvolgt, en een communicatie werkgroep.

Elke maand wordt een plenaire vergadering (maandelijkse klimaatjamboree) georganiseerd met minstens één lid van elke werkgroep. Tijdens deze plenaire sessies (max. 1,5 uur):

  • presenteren we lopende vooruitgang aan elkaar
  • wisselen we informatie en tips uit tussen de werkgroepen
  • beslissen we over de volgende stappen

Als complement aan de inhoudelijke werkgroepen, willen we graag in elke faculteit duurzaamheidsteams opzetten.

In april wordt een klimaatcoördinator aangesteld om de organisatie van het UAntwerpen Climate Team te ondersteunen.

Om alles op elkaar af te stemmen, hebben we een handleiding voor werkgroepen gemaakt waarin alle praktische zaken en hoe we onszelf organiseren, worden uitgelegd.

Wat meer informatie over: