Inclusieve economie in actie: verdiepende workshops

Eind mei organiseerden USAB (de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding) en het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) in samenwerking met de provincie Antwerpen een netwerkevent waar de ‘inclusieve economie’ centraal stond. We brachten de academische gemeenschap, het middenveld en actoren uit de sector van de sociale economie met elkaar in contact. Om dieper in te gaan op relevante thema’s organiseren we een vervolg op dit event. We nodigen jullie van harte uit op 24/10/2019 om 13.00u.

Na een kort welkomstwoord gaan jullie zelf aan de slag in parallelle workshops. Bedoeling is om een boeiende uitwisseling te hebben over uitdagingen in de sector en hoe jullie daarmee omgaan. Welke aanpak werkt en welke niet? Zo leren we van elkaar!

De workshops waaruit je kan kiezen:

  • Instroom en doorstroom: geschikt personeel aantrekken en behouden, medewerkers laten doorstromen naar de reguliere sector…: hoe doe je dat? Welke gevolgen heeft het voor je onderneming? Kunnen we een ‘veilige’ doorstroom creëren? – Facilitator: Pieter Cools (UAntwerpen)
  • Samenwerking tussen sociale en reguliere economie: hoe kan je jezelf als sociaal economie bedrijf organiseren om op maat te werken van reguliere bedrijven? Hoe kunnen reguliere bedrijven zich organiseren om sociaal inclusief te werken? Weten we elkaar te vinden? Zijn we vertrouwd met elkaars potentieel?  – Facilitator: Vera Smets (sociale kruidenier Appel en Ei)
  • Beleid inzake sociale economie: welke ondersteuning is er nog nodig in de sector? Welke aanbevelingen hebben we voor het beleid en hoe zorgen we ervoor dat de boodschap wordt opgepikt? – Facilitator: Guy Tegenbos (journalist)

Programma:

  • 13.00u onthaal
  • 13.15u welkom
  • 13.30u parallelle workshops (keuze 1)
  • 14.40u pauze
  • 15.00u parallelle workshops (keuze 2)
  • 16.10u lessons learned: terugblik door de facilitators
  • 16.30u netwerk-drink

Locatie: aula R.008, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

Inschrijven is gratis, maar verplicht, voor 18/10/2019. Vermeld bij inschrijving aan welke 2 workshops je wenst deel te nemen.

Inclusieve economie in actie