Maandag 22 februari 2016 van 13 tot 18 uur
Klooster van de GrauwzustersStadscampus Universiteit Antwerpen
Lange Sint Annastraat 7, 2000 Antwerpen

Een samenwerking tussen de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding (USAB) en de Academische Werkgroep Armoedebestrijding van de Universiteit Antwerpen

Onderwijs en armoede

In Vlaanderen leeft één kind op tien in armoede. Onderwijs wordt algemeen erkend als een belangrijke schakel om armoede te overwinnen. Cijfers over armoede zijn er voldoende. Academische expertise is er ook, zeker aan de Universiteit Antwerpen. Onze onderzoekers hebben oog voor armoede. Vlakbij, in de stad, maar ook op internationaal niveau.

Expertise is één zaak, actie is een andere. Om dat laatste te stimuleren, organiseert de UAntwerpen netwerk-evenementen rond armoedebestrijding. Hierbij laten we onze vorsers kennis maken met organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede rondom ons. Daartoe richten we evenementen in, waarop organisaties uit het middenveld en personen die zich inzetten voor deze problematiek aan bod komen en in debat gaan met onze vorsers. Tijdens dit tweede netwerk-evenement staat het verband tussen onderwijs en armoede centraal.

Iedereen, vorsers en belangstellenden, leden van de academische gemeenschap van de UAntwerpen of niet, werknemers van middenveldorganisaties en hun leden die zich bij deze problematiek betrokken voelen of er willen toe bijdragen, is van harte welkom!

Deelname is gratis, maar registratie vooraf is verplicht.
U kan zich als deelnemer inschrijven via het inschrijvingsformulier.

Telefonische info: +32 3 265 30 43 (mevrouw Rit Van Damme)

Download de presentatie van prof. Ides Nicaise: Armoede en Onderwijsbeleid: een overzicht
Download de presentatie van Luc Vanden Bogaerde (Onderwijs Samenlevingsopbouw Vlaanderen)
Download de presentatie van Annik Soete (Petrus en Paulus campus West)
Download de presentatie van Bert D'hondt (Welzijnszorg)
Download de presentatie van prof. Christiane Timmerman

Bekijk een beeldverslag van het evenement

Deelnemende verenigingen

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen. Deze vzw benadert armoede in dialoog met mensen die in armoede leven. Het doel is hen te bereiken en hen te steunen in hun strijd tegen uitsluiting en extreme armoede en door de dialoog een gedeelde deskundigheid op te bouwen en niet alleen hen te empoweren, maar ook de samenleving uit te dagen om mee te ijveren tegen armoede en uitsluiting, want armoede is een schending van mensenrechten en geen eigen keuze.

CeMIS. Het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de UAntwerpen heeft over de jaren heen heel wat expertise verworven in onderzoek naar onderwijs en integratie. Op basis van grote (inter)nationale projecten (EU FP7, SBO-IWT, FWO) onderzoekt het onderwijstrajecten in het lager en secundair onderwijs en de problematiek van vroegtijdig schoolverlaten. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de impact van migratie. 

HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving). Onderwijs en levenslang leren behoren sinds het ontstaan van het HIVA tot de speerpunten van het onderzoek. Het probleem van sociale ongelijkheid loopt als een rode draad door het onderzoek en kenmerkend is de aandacht voor kansengroepen, zoals laaggeschoolden en mensen met een migratieachtergrond.

Samenlevingsopbouw Vlaanderen: ondersteunt kwetsbare ouders met projecten zoals taalstimulering, kleuterparticipatie, opvoedingssteun enzovoort. Daarnaast sensibiliseert de organisatie leerkrachten en directies over de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare groepen en ondersteunt het de communicatie tussen ouders en school. Ook promoot het de samenwerking met CLB, welzijns- en onderwijsorganisaties, stedelijke diensten en de partners in de Lokale Overlegplatforms Onderwijs. Website

Vrij Technisch Instituut Petrus & Paulus. De zusters van de Heilige Jozef richtten ooit een school op in de meest kansarme buurt van Oostende, het Westerkwartier. Nu meer dan 100 jaar later is het toenmalige Sintt-Lutgardisinstituut uitgegroeid tot een school met een eerste graad-, ASO-, BSO- en OKAN-afdeling. De visie op zorg en aandacht voor de sociaal zwakke mens leeft sterk in de school. Het behalen van een diploma is voor heel wat van onze leerlingen geen evidentie door de rugzak die ze meedragen. Het is echter wel een hefboom om de generatiearmoede te doorbreken. Overtuigd dat de leerling de motor is van zijn eigen ontwikkeling werd een school- en zorgbeleid met gelijke kansen voor iedereen uitgewerkt.

Welzijnszorg. Als grootste armoedebestrijdingsorganisatie in Vlaanderen en Brussel zet Welzijnszorg in op een sterke onderwijswerking op drie sporen: streven naar verandering en verbetering in het onderwijsbeleid om armoede en uitsluiting tegen te gaan; vorming en opleiding voor schoolteams en studenten in opleiding om een schoolbeleid te ontwikkelen dat volop kansen biedt aan elke leerling; educatieve materialen en pakketten aanbieden om van de kleuterklas tot en met het secundair onderwijs het armoedethema ter sprake te brengen in de klas.