Tijdens dit netwerkevent stond het verband tussen schulden en armoede centraal. Drie invalshoeken kwamen aan bod:

  • Schulden op school
  • OCMW schuldbemiddeling
  • MyTrustO

Schulden en armoede

Vele gezinnen hebben het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen. Eén tegenslag is vaak voldoende om in een neerwaartse spiraal van schulden terecht te komen. 34.172 gezinnen kregen in 2013 ondersteuning via schuldbemiddeling. In 4.121 van de gevallen was sprake van een collectieve schuldenregeling.

Cijfers over armoede zijn er voldoende. Academische expertise is er ook (zeker aan de Universiteit Antwerpen). Onze onderzoekers hebben oog voor armoede. Vlakbij, in de stad, maar ook op internationaal niveau.

Bekijk de powerpoint van de SOS Schulden op School VZW
Bekijk de powerpoint van de Schuldhulpverlening OCMW Antwerpen
Bekijk de powerpoint van MyTrusto
Bekijk de powerpoint van Elias Storms over Schulden en Schuldoverlast in Vlaanderen

Bekijk een beeldverslag van het event

SOS Schulden op school

Vanuit de hedendaagse armoedeproblematiek en met in het achterhoofd dat elk kind recht heeft op gelijke onderwijskansen, zoekt SOS Schulden Op School vzw samen met de scholen naar concrete handvaten voor een ‘kostenbewust beleid’. Uit ervaring blijkt in ieder geval dat preventief omgaan met armoede en schulden belangrijk is.

Enkele jaren geleden ontwikkelde SOS Schulden op School vzw bijgevolg een zeven stappentraject als hulpmiddel of leidraad voor het aanpakken van de schoolkostenproblematiek. Het zevenstappentraject zorgt ervoor dat de problematiek eenvoudiger te benaderen wordt, door telkens op bepaalde onderdelen te focussen. Daarnaast bieden wij ook allerlei opleidings- en samenwerkingsmogelijkheden aan.

OCMW Schuldbemiddeling

Heb je schulden en nood aan een afbetalingsregeling? Daarvoor kan je terecht bij de Dienst Schuldbemiddeling van het OCMW van Antwerpen.

De Dienst Schuldbemiddeling:

bemiddelt bij schuldeisers

maakt afbetalingsplannen op

geeft je advies.

De Dienst Schuldbemiddeling beheert je inkomen niet. Dat doe je zelf.

Je bent ook zelf verantwoordelijk voor de afbetalingen.

Nood aan een schuldenregeling via de rechtbank? De Dienst Collectieve schuldenregeling kan eventueel de rol van erkend schuldbemiddelaar opnemen.

MyTrustO

Steeds meer gezinnen en ondernemers hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Eén tegenslag is vaak voldoende om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Onbetaalde facturen groeien aan en leiden vaak tot een uitzichtloze schuldenberg door invorderingskosten, gerechtskosten, …

De klassieke invorderings- en incassowereld biedt weinig perspectief: noch voor de bedrijven die vaak hun centen nooit of slechts ten dele terugzien, noch voor de schuldenaar in kwestie die steeds dieper in de armoede duikt.

MyTrustO is een neutrale dienstverlening, gebaseerd op een nieuwe filosofie en ontworpen vanuit de gerechtsdeurwaarderspraktijk. MyTrustO is open en toegankelijk voor iedereen. Via dit objectief en juridisch aanvaard systeem lossen mensen zelf hun schulden op termijn af, zonder dat daarbij nog een dagvaarding of vonnis nodig is. En de schuldeisers vorderen hun schuldvordering in zonder bijkomende kosten te maken. Deze aanpak verandert het huidige systeem structureel en geeft mensen met schulden en schuldeisers een nieuw toekomstperspectief. We hopen dat steeds meer bedrijven deze vorm van ‘Ethisch Verantwoord Invorderen’ toepassen.