Jaarboek_armoede_2020.jpg

Inhoud

De 29ste editie van het Jaarboek onderzoekt wat digitalisering betekent voor armoede en armoedebestrijding. De samenleving digitaliseert in sneltempo en dat brengt heel wat kansen en uitdagingen mee op diverse levensdomeinen. We krijgen inzicht in de belangrijke rol van sociale ondersteuningsnetwerken voor digitale inclusie en in de digitalisering van het sociaal werk. Wat is het nut van online gezondheidsinformatie en heeft iedereen daar toegang toe? Wat betekent de invoering van het elektronisch artsenvoorschrift voor kwetsbare doelgroepen? Het boek bespreekt een aantal gevolgen van de digitalisering voor de arbeidsmarkt. Robotisering kan menselijke arbeid vervangen en dat vormt een belangrijke uitdaging voor onze toekomst. Moeten we niet nadenken over een belasting op robots of artificiële intelligentie? Biedt de digitale platformeconomie voldoende arbeidskansen en werkzekerheid? De digitalisering dwingt ons om ook na te denken over ethische kwesties, zoals de impact van big data op mensen in armoede. Ook cybercriminaliteit verdient onze aandacht. Het Netwerk tegen armoede belicht aandachtspunten van digitalisering vanuit het oogpunt van hun achterban. Het themadeel sluit af met een essay over de rol van technologie in het oplossen van sociale problemen.

Uiteraard presenteert dit boek ook een aantal meer algemene analyses over armoede en sociale uitsluiting. Zo komt een alternatieve manier om welzijn te meten aan bod en zoomen we in op de rol van Europa voor armoedebestrijding. Daarnaast krijgen we meer inzicht in de situatie van jongeren. Welke kansen en uitdagingen biedt het stelsel van duaal leren? Zijn hun jobs meer precair en wat betekent dat voor hun welzijn? Ook leren we hoe sociaal werk organisaties omgaan met het spanningsveld tussen generalistisch en specialistisch werken.

Colloquium 

​Op 2/12/2020 organiseerde USAB een colloquium naar aanleiding van de boekpresentatie. Onderaan de pagina kan je de presentatie van USAB downloaden. De opname van het colloquium kan je hier herbekijken.

Programma

  • Opening - Herman Van Goethem, rector Universiteit Antwerpen
  • Voorstelling Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting – Jill Coene (USAB)
  • Digitale in- en uitsluiting in Vlaanderen tijdens de corona-crisis: Uitdagingen en opportuniteiten in kaart gebracht - Ilse Mariën (imec-SMIT, VUB)
  • Nicolas Van Praet en getuigenis Veerle - Netwerk tegen armoede
  • In gesprek met David Loyen (Link in de Kabel), Dirk Christiaansen (Centrum Kauwenberg) en Joke Van Dyck (e-inclusie stad Antwerpen)
  • Slotwoord – Wouter Vandenhole, voorzitter academische werkgroep USAB

Jaarboek lezen?

Zie ook het persbericht dat ATV aan het boek wijdde

Lees hier enkele standpunten van het Netwerk tegen armoede en een getuigenis van een jongere.