Tweetaligheid

Indien een formulier tweetalig moet zijn, wordt vaak de tekst in het formulier zelf vertaald, vb. ‘Naam/Name’. Dit is echter niet zo overzichtelijk. Een formulier kan dan beter tweetalig opgemaakt worden. Het wordt dan op de Nederlandstalige website in het Nederlands getoond en op de Engelstalige website in het Engels. De resultaten van het formulier worden dan in één Excel-bestand verzameld.

Opladen bestanden

Er kunnen ook bestanden opgeladen worden door de bezoekers bij het invullen van het formulier (vb. cv’s, attesten,…). Indien de bestandsgrootte van deze bestanden kleiner is dan 2 MB, dan worden deze bestanden in bijlage toegevoegd aan de bevestigingsmail (indien gewenst).

Alle opgeladen bestanden worden verzameld in een ZIP-bestand dat verantwoordelijken kunnen downloaden wanneer ze ingelogd zijn.

De bestanden krijgen bij het opslaan een nummer toegekend, dat wordt vermeld in de bevestiging en in het excel-bestand. Aan de hand van dit nummer kan het bestand teruggevonden worden in het ZIP-bestand.

Online betalingen

Bij congressen, studiedagen,… wordt vaak gewerkt met betalingen. Het formulier kan het te betalen bedrag automatisch berekenen afhankelijk van wat de bezoeker invult (rekening houdend met kortingen, early bird prijzen,…). Meestal wordt dan in de bevestigingsmail vermeld hoe de betaling dient te gebeuren.

Indien gewenst, kan er ook gewerkt worden met online betalingen (via Ogone). Indien je hierover meer informatie wenst, neem je best contact op met de financiële dienst (pascal.sleeckx@uantwerpen.be).

Om te werken met online betaling moet je een activiteitennummer aanvragen bij de financiële dienst. Zij zullen je vragen om een inkomsten- en uitgavenbudget voor te leggen + een aantal administratieve gegevens (beheerder en financieel verantwoordelijke bv).

Zodra dit nummer er is, kan de aansluiting met Ogone in orde gebracht worden. E-Campus legt de koppeling tussen de website en Ogone en zo kunnen de inkomsten elektronisch ontvangen worden.

Meerdere pagina's

Een erg lang formulier kan opgesplitst worden in meerdere pagina’s, je gaat dan met een ‘volgende’ knop verder en eenmaal op de laatste pagina stuur je het door  via ‘verzenden’ (gegevens worden dus pas opgeslagen bij het verzenden).

Automatische gegevens

Een formulier voor personeelsleden kan achter login gezet worden zodat er al een aantal velden vooraf ingevuld kunnen worden (naam, voornaam, email, telefoon, werkplaats, departement, …)

Ook kunnen er tekstvelden van de financiële dienst automatisch ingevuld worden (budgetcode,…), een dropdownlist met alle landen van de wereld of alle opleidingen aan UAntwerpen,…

Info pop-up

Indien bepaalde velden op een formulier extra uitleg vereisen, kan er gewerkt worden met een pop-up. Het symbool  wordt dan toegevoegd. Als de bezoeker erop klikt, krijgt hij een pop-up te zien met extra uitleg.

Maximum aantal inschrijvingen

Het is ook mogelijk om rekening te houden met een maximaal aantal inschrijvingen, per formulier, of per afzonderlijke sessie. Indien het maximum aantal inschrijvingen bereikt is, kan niet meer ingeschreven worden op het formulier of voor een specifieke sessie.

Andere extra's

Er zijn nog tal van extra opties die kunnen toegevoegd worden aan een formulier, eigenlijk teveel om op te noemen. Indien je specifieke vragen hebt, stel ze gerust, dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn.