Doelstellingen en acties

De belangrijkste doelstelling van het Steunpunt MOBILO is de kennis en expertise die in de onderzoeksgroepen aanwezig is te bundelen. Hiermee komt het steunpunt tegemoet aan de behoefte aan wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het mobiliteitsbeleid.

Dat doet het steunpunt via volgende acties:

 • Kortetermijnadviezen geven, op vraag van de functioneel bevoegde Vlaamse minister.
   
 • Opbouwen en bundelen van wetenschappelijke kennis om de beleidsvorming en planning te ondersteunen.
   
 • Info- en discussiebijeenkomsten organiseren met relevante partijen.
   
 • Synthetische (duurzaamheids-) indicatoren ontwikkelen en publiceren.
   
 • Een gespecialiseerde gegevensbank opstellen.
   
 • Expertenbijeenkomsten organiseren om toekomstige beleidslijnen te ontwerpen.
   
 • Samen met de internationale wetenschappelijke gemeenschap nieuwe bevindingen en ontwikkelingen testen.