Onderzoeksstromen

Het onderzoek van het Steunpunt MOBILO wordt thematisch georganiseerd rond vijf grote onderzoeksstromen:

Haven Luchthaven
Integratie van logistieke ketens Stedelijke distributie

Woon / werk