Databank 2013-2014

1. DE BELGISCHE ECONOMIE EN DE VOORUITZICHTEN VOOR HET GOEDERENVERVOER

Het eerste hoofdstuk verschaft eerst inzicht in de Belgische economie in het algemeen. Na de conjunctuur-indicator voor de Belgische economie wordt dieper ingegaan op drie specifieke subsectoren die elk goederenvervoer genereren voor hun aanvoer van grondstoffen of afvoer van afgewerkte producten: de verwerkende industrie, de bouwsector en de handel. In de tweede sectie wordt stilgestaan bij de vooruitzichten voor het goederenvervoer.

    

2. VERVOERPRESTATIES

Na de sterke heropleving van wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer in 2010, kent het wegvervoer in 2011 een sterke terugval. De gemiddelde, jaarlijkse groei van het spoorvervoer blijft significant lager dan de groei van het wegvervoer en binnenvaart. Om een gericht en goed onderbouwd Vlaams vervoerbeleid te kunnen voeren, blijkt nogmaals de noodzaak van duidelijke spoordata van alle spooroperatoren.

    

3. HET BELANG VAN DE VERVOERSECTOR IN DE VLAAMSE ECONOMIE

Zowel de bruto toegevoegde waarde als de werkgelegenheid in het goederenvervoer neemt af; terwijl het loonaandeel in de toegevoegde waarde quasi gelijk blijft. De vervoerondersteunende activiteiten blijven een belangrijke rol spelen.

    

  4. ZEE- EN LUCHTHAVENS: POORTEN OP EUROPA EN DE WERELD

Zowel de Vlaamse zeehavens als luchthavens slaagden er nog niet in om volledig te herstellen na de financiële en economische crisis van 2008.

    

5. EXTERNALITEITEN

De vervoersector kende een licht dalend aandeel in het Vlaamse energieverbruik, maar in absolute termen is er, na een tijdelijke daling door de crisis, wel weer een toename.

    

6. CAPACITEITSOPBOUW EN -BENUTTING

Het aantal vrachtwagens blijft verder stijgen, terwijl het aantal binnenschepen en treinstellen daalt. Wel wordt de ladingscapaciteit van binnenschepen en treinstellen nog steeds groter.