Consortium

Het Steunpunt Inburgering en Integratie is een consortium van vier Vlaamse Universiteiten:

Partners

CeMIS


UHasselt