Missie

De academische inbedding van dit Steunpunt in de verschillende universiteiten maakt het mogelijk om kortlopende beleidsgerichte onderzoeken te koppelen aan langlopend, fundamenteel doctoraatsonderzoek. 

De centrale thema's waarop dit steunpunt zich focust, zijn gegroepeerd in de volgende werkpakketten:

Werkpakket 1 : Monitoring van migratietrends en hun impact op integratie(beleid);
Werkpakket 2 : De effectuering van fundamentele mensenrechten in de domeinen van immigratie en inburgering met specifieke aandacht voor transversale thema's;
Werkpakket 3 : De efficiëntie en effectiviteit van het inburgerings- en integratiebeleid;
Werkpakket 4 : Ad hoc-projecten rond thema's zoals remigratie, taal en (in)formeel leren