VLAS

Vlaams Armoedesteunpunt


Vlaams Armoedesteunpunt

In de periode 2012 tot en met juni 2016 onderzocht het Vlaams Armoedesteunpunt armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen: het ontstaan, het voortbestaan en de kenmerken. Het multidimensionele karakter van armoede en sociale uitsluiting zorgde voor een waaier aan onderzoeksthema’s. Het ging over aantallen, over overlevingsstrategieën, over mechanismen die uitsluiting veroorzaken en over armoedebestrijding en -beleid. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek versterkten elkaar. Fundamenteel en toegepast onderzoek wisselden af. Door het beeindigen van dit steunpunt in juni 2016 wordt deze website niet langer geactualiseerd. De resultaten van het onderzoek zullen echter nog geruime tijd via deze site beschikbaar blijven.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u één van de vijf partners contacteren.