Onderzoek
Referentiebudgetten
Kinderarmoede
Sociale innovatie
Empowerment en participatie
Jaarboek Armoede
Europa
Lange termijn analyse
Armoede effectenrapportering
Armoede en migratie
Nieuwsbrief
Registreren
Activiteiten
Archief
Studiedag 14 september 2015
Kennisplatform voorschoolse educatie en armoedebestrijding

Vlaams Armoedesteunpunt

Het Vlaams Armoedesteunpunt onderzoekt armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen: het ontstaan, het voortbestaan en de kenmerken. Het multidimensionele karakter van armoede en sociale uitsluiting zorgt voor een waaier aan onderzoeksthema’s. Het gaat over aantallen, over overlevingsstrategieën, over mechanismen die uitsluiting veroorzaken en over armoedebestrijding en -beleid. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek versterken elkaar. Fundamenteel en toegepast onderzoek wisselen af.

Het Vlaams Armoedesteunpunt is een wetenschappelijk consortium van vijf partners.


Nieuws en activiteiten


>