Armoede en migratie

Armoede, migratie en de welvaartsstaat staan centraal in internationaal onderzoek. Het VLAS brengt dit onderzoek ook in Vlaanderen in een stroomversnelling.
Op microniveau beogen we inzicht te verkrijgen in de overlevingsstrategieën en hulpvraagtrajecten van personen van buitenlandse herkomst in armoede in België/Vlaanderen. Op mesoniveau richten we de aandacht op formele hulpverlening: de rol van middenveldorganisaties in armoedebestrijding en de interactie met personen van buitenlandse herkomst in armoede. 
 
Promotoren:

Onderzoekers:

Publicaties:

 • Van Dam, S., Dierckx, D. (forthcoming), (Un)Expected Superdiversity: Mapping Flanders’ migrant civil society.
 • Van Dam, S. (forthcoming), Together as One: Collective Capabilities of Organisations and Social Capabilities of Individuals.
 • Van Dam, S. (forthcoming), Challenges and capabilities of migrant organisations as new partners in local welfare systems.
 • Van Robaeys, B.; van Ewijk, H., Dierckx, D. (2016) The challenge of superdiversity for the identity of the social work profession, International Social Work, DOI: 10.1177/0020872816631600.
 • Van Robaeys, B. & Driessens, K. (2016) Contextueel-transformatief sociaal werk in superdiverse omgevingen. Uitkomsten en werkingsprincipes vanuit het perspectief van cliënten en sociaal werkers (pdf 0,8 MB) VLAS-Studie 27
 • Dierckx, D. and Van Dam, S. (2014), Redefining Empowerment Interventions of Migrants Experiencing Poverty: The Case of Antwerp, Belgium, in British Journal of Social Work, 44, Supplement 1, i105–i122, DOI: 10.1093/bjsw/bcu055.
 • Van Robaeys, B. (2013). Ondersteunen van kwetsbare burgers in een context van diversiteit: het verhaal van De Sloep vzw. In Willems, S. & Mertens, J. (edit). Professioneel Omgaan met diversiteit. Mechelen: Kluwer. Pp. 87-102.
 • Van Robaeys, B. (2014). Verbinden vanuit diversiteit. Krachtgericht werken in een context van armoede en culturele diversiteit. Leuven: Lannoo Campus.
 • Dierckx, D., Van Dam, S. (2013), ‘Thouiza’ voorbij. Over hulptrajecten van personen van buitenlandse herkomst in armoede, In: Dierckx, D., Coene, J., Van Haarlem, A., Raeymaeckers, P., Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2013, Leuven: Acco.
 • Van Dam, S. en Dierckx, D. (2013), ‘De Verkleuring van armoede’ 5-10 in TerZake Magazine, Cahier Armoede bij Etnisch-culturele Minderheden, Maart 2013, Brussel: Samenlevingsopbouw vzw / De Wakkere Burger vzw, 57 p.
 • Verslag en foto-album van het VLAS-Kennisplatform 'Actieve inclusie van vrouwen van buitenlandse herkomst', Brussel, 7 juni 2012.
 • Posterpresentatie Sylvie Van Dam & Danielle Dierckx over het onderzoek "Capabilities of Migrant Organisations in Poverty Alleviation" (pdf - 350kb). Hiermee wonnen zij de prijs van beste posterpresentatie op de European Conference on Social Work Research in maart 2013.