Empowerment en participatie

De overkoepelende doelstelling van dit onderzoeksthema is het empowermentperspectief integreren in het sociaal beleid en sociale interventiebenaderingen.
We maken een inventaris van bestaande instrumenten voor het meten van empowerment. De recent ontwikkelde ‘Psychologische Empowerment Schaal’ wordt uitgetest op gebruiksvriendelijkheid en validiteit.
De tweede fase omvat een actieonderzoek waarin een belangrijke rol is weggelegd voor onderzoekers, praktijkwerkers en cliënten. Dit actieonderzoek neemt de vorm aan van een ‘Empowerende Academische Werkplaats’.
 
Promotoren:

Onderzoekers:

Publicaties