Armoede in Europa en Vlaanderen

In het kader van Europa 2020 verschuift het accent in het armoedebeleid geleidelijk van een specifiek sociaal doelgroepenbeleid naar een inclusief economisch beleid. Nieuwe spanningsvelden tekenen zich af: tussen liberalisering van collectieve diensten en basisrechten, tussen monetaire en budgettaire orthodoxie en stijgende armoede, tussen de sociale investeringsstaat en het neoliberale beleid. In deze onderzoekslijn worden trends op EU-niveau opgevolgd en geduid vanuit de invalshoek van sociale inclusie. We maken daarvoor gebruik van internationale literatuur, EU-beleidsdocumenten, netwerken op EU-niveau en lopende internationale onderzoeksprojecten.
 
Promotor:

Onderzoeker

Publicaties:

 • Schepers, W., Nicaise, I. (2016)  Van inkomen herverdelen naar sociaal investeren. Toetsing van het Vlaamse armoedebeleid aan de principes van sociale investeringen (pdf 1,6 MB) VLAS-Studie 28
 • Schepers, W., Nicaise, I. (2014), Sociale investeringen in kinderen en jongeren: vóórschoolse educatie en jeugdgarantieplannen (pdf - 1Mb), VLAS-Studies 15, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Nicaise I., Schepers W., Sociale investeringen: een nieuw model voor de Europese welvaartsstaten? In: Pannecoucke I. et al. (red., 2014), Jaarboek Armoede in België, 2014.
 • Nicaise I., Europees anticrisisbeleid en armoede, Leuven: ABVV-senioren, 20/6/2013.
 • Nicaise, I., Schepers, W. (2013). Social investment: the new paradigm of EU social inclusion policies? ESPANET / IMPALLA Conference. Esch-sur-Alzette, 18-19 April 2013.
 • Nicaise, I. (2013). Hoe sociaal is Europa? Debatavond Politika & ACV-jongeren. Leuven, 5 maart 2013.
 • Nicaise, I. (2013). Social investment for social inclusion. Seminar of the EC network of independent experts on social inclusion. Brussels, 22 February 2013.
 • Schepers, W., Nicaise, I. (2013), The European anti-crisis policy and its impact on poverty: A Flemish perspective (pdf - 1,4Mb), VLAS-Studies 7, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Frazer, H.,Marlier, E., Nicaise, I., A social inclusion roadmap for Europe 2020, Antwerpen: Garant, 2010
 • Nicaise, I., Verbroken verbinding: Europa en de armoedebestrijding, in: Vranken, J., Campaert, G., Dierckx, D., Van Haarlem, A. (eds.), Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau, Leuven: ACCO, 2009, p213-138 
 • Cincinnato, S., Nicaise, I., Minimum income schemes: panorama and assessment – Belgium, Brussels: European Commission, 2009 (www.peer-review-social-inclusion.net )
 • De Blander, R., Nicaise, I., Shooting at moving targets: short- versus long-term effects of anti-poverty policies, in: Zaidi, A., Harding, A., Williamson, P. (eds.), New Frontiers in Microsimulation Modelling, Vienna: European Centre / Surrey: Ashgate, 2009, p.471-497 
 • Nicaise, I., Active labour market policies and social inclusion: the case of Flemish social enterprises, in: De Koning, J. (ed.), The evaluation of active labour market policies. Measures, public-private partnerships and benchmarking, Cheltenham: Edward Elgar Publ., 2007, p.147-164
 • Nicaise, I.,(ed.), The right to learn. Educational strategies for socially excluded youth in Europe, Bristol, The Policy Press, 2000, 424p. 
 • Nicaise, I., Bollens, J., Dawes L., Laghaei, S., Thaulow, I., Verdié, M., Wagner A., Labour market policies for the poor in Europe : pitfalls and dilemmas - and how to avoid them, Aldershot, Avebury, 1995