Jaarboek Armoede

Het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting biedt een overzicht van evoluties, onderzoeksbevindingen, praktische ontwikkelingen en beleid over armoede en sociale uitsluiting. Het eerste deel van het Jaarboek presenteert recente inzichten op diverse domeinen van armoede en sociale uitsluiting, zoals inkomen, werk, onderwijs en wonen. Daarbij komen de belangrijkste beleidsontwikkelingen op Vlaams, federaal en Europees niveau aan bod. Deel twee bundelt expertise omtrent een prangende uitdaging. Vorige edities behandelden armoede bij personen van buitenlandse herkomst of activering. Diverse experts bundelen hun inzichten over de moeilijkheden, mogelijkheden en beleidsopties op dat terrein. Het laatste deel bestaat uit de meest recente cijfers en statistieken.

De thema's die tijdens de looptijd van het VLAS werden behandeld waren: lokale vormen van armoedebestrijding (2012), solidariteit en herverdeling (2013), armoede en duurzaamheid (2014) en kinderarmoede (2015). 

 
Promotor:

Onderzoekers:

Publicaties: