Kinderarmoede

We onderzoeken kinderarmoede op vier manieren.

Enerzijds wordt aangesloten bij een bestaande longitudinale dataverzameling (de JOnG!-data). Deze dataverzameling wordt uitgebreid met een sample van kansarme gezinnen. Het JOnG!-onderzoek is een longitudinaal onderzoek naar ontwikkeling, opvoeding, gezondheid en gedrag bij 0-, 6- en 12-jarigen en hun gezin. Een tweede deel gaat dieper in op de dynamische theorie over de menselijke vaardigheidsontwikkelingen. Op basis van de SIBO-data willen we de vraag beantwoorden wat de respectievelijke rol is van investeringen op school en ouderlijke hulpbronnen op de cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling van kinderen. In een derde deel worden interventieprogramma’s onder de loep genomen. In de opvolging van de rondetafel kinderarmoede is beslist om een uitrol te doen van projecten ‘gezinsondersteuning met brug naar onderwijs en activering’. We willen bijdragen tot een succesvolle uitrol van deze projecten. Het vierde deel onderzoekt de trajecten die ouders en kinderen volgen, vooraleer ze terechtkomen in een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG).

 
Promotoren:

Onderzoekers:

Publicaties: