Referentiebudgetten

Om vast te stellen hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om op een menswaardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving, worden sinds enkele jaren referentiebudgetten vastgelegd. Een referentiebudget bestaat uit verschillende korven van noodzakelijk geachte goederen. Per item in een korf wordt een prijs vastgesteld en de optelling van deze bedragen vormen dan het totaalbudget. Rekening houdend met het type huishouden wordt zo een minimaal inkomen vastgesteld. De korven in de analyses bestaan uit het voedingsbudget, het kledingsbudget, het gezondheidsbudget, het budget huisvesting en veiligheid, het budget veilige kindertijd, het budget rust en ontspanning, het budget voor het onderhouden van sociale relaties en het mobiliteitsbudget.
Zowel in het wetenschappelijk onderzoek naar de meting van armoede, als in het onderzoek naar de doeltreffendheid van het minimabeleid zijn referentiebudgetten waardevolle vergelijkingsmaatstaven. Het onderzoek dat zal plaatsvinden binnen het VLAS rond referentiebudgetten heeft als doel gerichte uitspraken te doen over de doeltreffendheid van het inkomensbeschermings- en armoedebestrijdingsbeleid.
 
Promotoren

Onderzoeker

Relevante publicaties  

 • De Schutter, J., Storms, B. (2016) Hoeveel kost energie minimaal? De ontwikkeling van een normatief energiebudget (pdf 1,8 MB) VLAS-Studie 31.
 • Penne, T., Cussó Parcerisas, I., Mäkinen, L., Storms, B., Goedemé, T.(2016) Can reference budgets be used as a poverty line? (pdf 1,0 MB) VLAS-Studie 30.
 • Poesen-Vandeputte, M., Nicaise, I. (2016) De kost van levenslang leren: een exploratieve studie naar de kost van levenslang leren met het oog op het ontwikkelen van referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie (pdf 0,8 MB) VLAS-Studies 29.
 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D., Van Thielen, L. (2015), Is de minimuminkomensbescherming in ons land doeltreffender geworden sinds 2008? Wat leren we uit de geüpdatete referentiebudgetten?, VLAS studie 21, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Goedemé, T., Storms, B., Stockman, S., Penne, T., & Van den Bosch, K. (2015). Towards cross-country comparable reference budgets in Europe: First results of a concerted effort. European Journal of Social Security, 17(1), 3-30.
 • Goedemé, T., Storms, B., Penne, T., and Van den Bosch, K. (eds.) (2015), The development of a methodology for comparable reference budgets in Europe - Final report of the pilot project, Pilot project for the development of a common methodology on reference budgets in Europe, Contract no. VC/2013/0554, Brussels: European Commission, 339p.
 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D., & Van Thielen, L. (2015), Rondkomen met een minimum inkomen. Hoe (on)mogelijk is dit? Studie naar de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming anno 2013. De Gids op maatschappelijk gebied, 106(1), 18-24.
 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D., & Van Thielen, L. (2015). Referentiebudgetten als benchmark voor het beoordelen van de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming. Hoe evolueerden inkomens en noodzakelijke uitgaven in de periode 2008-2013. In: Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid. P.497-515.
 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D., & Van Thielen, L. (2015). Les budgets de référence comme critère comparatif pour l’évaluation de l’efficacité de la protection des revenus minimums. comment les revenus et les dépenses nécessaires ont-ils évolué durant la période 2008-2013 ? In: Revue Belge de Sécurité Sociale. p.485-506.
 • Storms, B., Peeters, N. Cornelis, I. (2015). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie in de OCMW praktijk:  naar een meer uniforme en rechtvaardige uitvoering van het recht op maatschappelijke dienstverlening. In: Driessens, K., Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E.(eds). Een caleidoscoop van sociaal werk onderzoek. Acco: Leuven
 • Devuyst, K., Storms, B., Penne, T. (2014), Methodologische keuzes bij de ontwikkeling van referentiebudgetten: welke rol voor focusgroepen?, VLAS-Studies 19, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Storms, B., Goedemé, T., Van den Bosch, K., Penne, T., Schuerman, N., and Stockman, S. (2014), Review of current state of play on reference budget practices at national, regional, and local level, Pilot project for the development of a common methodology on reference budgets in Europe, Contract no. VC/2013/0554, Brussels: European Commission, 150p.
 • Storms, B. Cherenti, R. (2013). Les adaptations du revenu minimal au bien-être ? Pour tous ? Pauvreté en Belgique. Annuaire 2013. L. Willy, P. Isabelle, J. Vranken and R. Van Rossem. Leuven, Acco: 165-184.
 • Storms, B.,Cherenti, R. (2013). De aanpassingen van minimuminkomens aan de welvaart? Vaart iedereen even wel. Armoede in België. Jaarboek 2013. L. Willy, P. Isabelle, J. Vranken and R. Ronan Van. Leuven, Acco: p. 161-179.
 • Storms, B. (2012). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Doctoraal proefschrift , Antwerpen, UA.
 • Storms, B., & Bogaerts, K. (2012). Referentiebudgetten en minimuminkomensbescherming in België.   In D. Dierckx, J. Coene & A. Van Haarlem (Eds.) (2012), Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2012. Leuven: Acco.
 • Storms, B. (2012). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Doctoraal proefschrift , Antwerpen, UA.
 • Storms, B. , Van den Bosch, K., Goedemé T.(2012). Naar Europese referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie? Wat leren de Belgische budgetten, in: Vranken, J., Lahaye, W., Geets, A., Coppée C., (red.) Armoede in België. Jaarboek 2013. Leuven: Acco: 97-115.
 • Storms, B. (2012). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Terzake 15 (1): 33-37.
 • Goedemé T., Storms, B., Van den Bosch (2011). De meting van armoede in de Europese Unie : een pleidooi voor de ontwikkeling van Europese referentiebudgetten, Tijdschrift voor sociologie,  32 (3-4): 470-496.
 • Goedemé, T., Storms, B., Van den Bosch, K. (2011) De meting van armoede. Welzijnsgids, 80: 25-48.
 • Van Thielen, L., Deflandre, D., Baldewijns, K., Boeckx, H., Leysens, G., Casman, M.-T., Storms, B., Van den Bosch, K. (2010). Minibudget.  Wat hebben gezinnen nodig om menswaardig te leven in België? Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.
 • Goedemé, T., Storms, B., Van den Bosch, K. (2010) Het socio-vitaal minimum. Update 2010, Tijdschrift voor Welzijnswerk, 34 ( 312): 30-37.
 • Storms, B., Van den Bosch, K. (2010). Budgetstandaard legt de lat voor menselijke waardigheid. Alert, 2010 (1): 8-16.
 • Storms, B., Van den Bosch, K., (2009), Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen, Leuven: Acco