Sociale innovatie

Dit onderzoek analyseert sociaal innovatieve acties en beleidsinterventies die gericht zijn op arme en sociaal uitgesloten groepen in de samenleving. We maken een participatorische beoordeling van uitdagingen op het vlak van multilevel governance en van de beleidsmix. De beleidsmix verwijst naar de mix van beleidsdoelstellingen en instrumenten die in een bepaalde beleidsinterventie gecombineerd worden en de uitdagingen om die samen te laten sporen. We bekijken sociaal innovatieve acties en beleidsinterventies als een bron van inspiratie om de welvaartstaat aan te passen aan hedendaagse uitdagingen zoals migratie en de multidimensionaliteit van armoede.
 
Promotor:

Onderzoeker:

 Publicaties:

Activiteiten:

  • Op 17 juni 2013 organiseerde het VLAS het kennisplatform   “armoedebestrijding via voedsel: oplossing of symptoom?” . De bedoeling van deze dag was om in werkgroepen te verkennen welke rol sociale innovatieve projecten rond voedsel en voedselhulp spelen in relatie tot structurele armoedebestrijding.

Pers: