Side header image

Academiejaar 2020-2021


Inschrijven en overbruggingsactiviteiten 2020

Top
 

Eerste semester 2020-2021

 • 21 september 
  Start academiejaar
  Onthaalactiviteiten trajectstudenten bachelor
   
 • 22 september 
  Start lessen eerste semester
   
 • 24 september 
  Academische opening en Studay (geen lessen)
   
 • 25 september 
  Einde aanvraag statuut student-ondernemer eerste semester 
   
 • 2 oktober  
  Einde aanvraag bijzondere faciliteiten eerste semester 
   
 • 14 oktober 
  Einde standaard inschrijvingsperiode
   
 • 15 oktober 
  Start laattijdige inschrijvingsperiode deel I (met toelating) 
   
 • 2 november  
  UAntwerpen gesloten (Allerheiligen, Allerzielen) 
   
 • 3-6 november 
  Openlesdagen 
   
 • 11 november 
  UAntwerpen gesloten (Wapenstilstand) 
   
 • 15 november 
  Uiterste datum voor bevestiging in SisA van standaardfaciliteiten eerste semester
   
 • 30 november 
  Einde laattijdige inschrijvingsperiode deel 1 (met toelating) 
   
 • 1 december  
  Uiterste datum examenroosters eerste semester
   
 • 24 december - 3 januari
  UAntwerpen gesloten (KERSTVAKANTIE)
   
 • 21 december - 3 januari 
  KERSTVAKANTIE voor de studenten 
   
 • 4 januari 
  Start examenperiode eerste semester 
   
 • 15 januari  
  Start laattijdige inschrijvingsperiode deel 2 (met toelating)
   
 • 30 januari
  Uiterste datum examens eerste semester 
   
 • 1-5 februari 
  SEMESTERVAKANTIE

Top
 

Tweede semester 2021

 • 8 februari 
  Begin lessen tweede semester 

 • 12 februari
  Uiterste datum bekendmaking resultaten eerste semester 

 • 15-19 februari 
  Openlesdagen in de krokusvakantie
   
 • 19 februari 
  Einde aanvraag statuut bijzondere faciliteiten en student-ondernemer tweede semester  
   
 • 24 februari 
  Talent Forum voor studenten en alumni (Stadscampus): geen les in de namiddag voor de masteropleidingen
   
 • 6 maart 
  Infodag toekomstige studenten
   
 • 12 maart 
  Einde laattijdige inschrijvingsperiode deel 2 (met toelating) 
   
 • 15 maart 
  Uiterste datum voor bevestiging in SisA van standaardfaciliteiten tweede semester 
   
 • 1 april 
  Eredoctoraten: masterclasses en plechtige uitreiking (bacheloropleidingen: geen les in de namiddag, masteropleidingen: geen les in de voor- en namiddag) 
  Uiterste datum examenroosters tweede semester
  Gocart Race (geen les in de namiddag op Campus Middelheim, Campus Groenenborger en Campus Drie Eiken)
   
 • 3-5 april 
  UAntwerpen gesloten (PAASVAKANTIE)
   
 • 3-18 april 
  PAASVAKANTIE voor de studenten
   
 • 21 april
  Fiesta Mundial (geen lessen in de namiddag op Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus Middelheim)  
   
 • 24 april 
  Infodag toekomstige studenten 
   
 • 1 mei
  UAntwerpen gesloten (Feest van de Arbeid)
   
 • 13-15 mei 
  UAntwerpen gesloten (OH Hemelvaart)
   
 • 22-24 mei 
  UAntwerpen gesloten (Pinkstermaandag)
   
 • 25 mei 
  Begin examenperiode tweede semester 
   
 • 26 juni 
  Uiterste datum examens tweede semester 
   
 • 2 juli
  Uiterste datum bekendmaking examenresultaten tweede semester
  Deliberatie en proclamatie

Top
 

Zomer en tweede zittijd 2021

 • 14 juli  
  Uiterste datum registratie tweede zittijd in SisA met garantie van deelnamemogelijkheid 
   
 • 15 juli
  Uiterste datum voor bevestiging in SisA van standaardfaciliteiten tweede zittijd 
   
 • 21 juli 
  UAntwerpen gesloten (Nationale Feestdag)
   
 • 1 augustus
  Uiterste datum gedetailleerde examenroosters tweede zittijd 
   
 • 21 augustus 
  Uiterste datum registratie tweede zittijd in SisA zonder garantie van deelnamemogelijkheid 
   
 • 23 augustus  
  Vroegste examendatum tweede zittijd 
   
 • 8 september
  Infomarkt toekomstige studenten
   
 • 8 september 
  Infoavond voor werkstudenten
   
 • 11 september 
  Uiterste examendatum tweede zittijd 
  Deliberatie en proclamatie
   
 • 18 september 
  Uiterste datum bekendmaking examenresultaten tweede zittijd
   
 • 20-24 september 
  WEEK ZONDER LESSEN OF EXAMENS  

Top


Start academiejaar 2021-2022 

 • 27 september 2021 
  Start academiejaar 

Top