Nog even en het nieuwe academiejaar gaat van start. Daar kijken we dit jaar meer naar uit dan anders want we mogen jullie opnieuw allemaal op de campus ontvangen. Eindelijk! 

De Vlaamse universiteiten en hogescholen kregen groen licht om weer over te schakelen naar de normale lesomstandigheden van voor de COVID-19-pandemie, weliswaar met de veiligheidsmaatregelen in het achterhoofd. De UAntwerpen gaat dan ook voluit voor onderwijs op de campus, wellicht nog met mondmaskers in de aula’s en leslokalen. Waar dat zinvol en haalbaar is zullen we nog gebruik maken van lesopnames, maar we vertrekken graag van contactonderwijs waar we samen alles opbouwen.

Tegelijk zullen de opleidingen nieuwe onderwijsvormen en leermiddelen inzetten die het afgelopen jaar als positief werden ervaren. Denk maar aan ondersteunende filmpjes, uitgewerkte voorbeelden, extra oefenmogelijkheden en online vragenuurtjes. We willen gebruik maken van een mix van verschillende onderwijs- en evaluatievormen die ons onderwijs als geheel sterker maken: dit heet blended leren.

UAntwerpen beveelt aan om je te laten inenten. Dit laat toe om de virusverspreiding te verminderen en zo onze dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk te hernemen, ook aan de universiteit.

De details over soepelere maatregelen worden de komende weken verder uitgewerkt. Ben je ingeschreven als student, neem dan en toe een kijkje op Blackboard voor de laatste updates in verband met het academiejaar 2021-2022.