Volgend academiejaar zal het onderwijs zo veel mogelijk terug fysiek op de campus plaatsvinden. We vinden het belangrijk dat de studenten elkaar en de docenten terug kunnen zien in de lessen, contacten kunnen leggen met elkaar en een netwerk kunnen opbouwen. 

Tegelijk zullen de opleidingen nieuwe onderwijsvormen en leermiddelen inzetten die het afgelopen jaar als positief werden ervaren. Denk maar aan ondersteunende filmpjes, uitgewerkte voorbeelden, extra oefenmogelijkheden en online vragenuurtjes. We willen gebruik maken van een mix van verschillende onderwijs- en evaluatievormen die ons onderwijs als geheel sterker maken: dit heet blended leren.

Blended leren vraagt een meer zelfstandige houding van de studenten, en daarbij hoort begeleiding en ondersteuning. Via activerende werkvormen worden studenten gemotiveerd om zelf hun leerproces mee vorm te geven en (bij) te sturen. Daarbij wordt er ingezet op de ondersteuning van het leerproces, waarbij we bv. werken met tussentijdse toetsen en feedback. Er wordt ook extra aandacht besteed aan het welzijn van de studenten door uitgebreid te zorgen voor mogelijkheden tot verbinding en contact, o.a. door samenwerkend leren.

Hieronder lijsten we een aantal vragen op en proberen we zo concreet mogelijke antwoorden te bieden. Kom geregeld opnieuw een kijkje nemen: we updaten deze pagina voortdurend.


UAntwerpen start in september in code groen. Wat betekent dat?

Code groen betekent dat er geen bijzondere coronamaatregelen meer van toepassing zullen zijn. De Vlaamse universiteiten en hogescholen spraken met de minister van onderwijs af om het academiejaar 2021-22 in code groen te starten, op voorwaarde dat de coronacijfers gunstig blijven evolueren.

Bestaat de kans dat UAntwerpen in de loop van het jaar opnieuw strengere maatregelen zal moeten nemen?

Het coronavirus heeft ons de voorbije periode al meermaals verrast. Het effect van nieuwe varianten is niet te voorspellen. Experts menen dat we in het najaar nog voorzichtig zullen moeten zijn, maar een volledige lockdown hoort daar – vooral dankzij de vaccinatiecampagne – allicht niet meer bij. Minder ingrijpende maatregelen, zoals het dragen van een mondmasker in de aula, volstaan hopelijk, en zullen natuurlijk ook alleen maar worden ingevoerd als de epidemiologische situatie dat vereist.

Zullen we met heel de klasgroep samen in een aula mogen zitten?

Als de universiteit kan starten in code groen – en daar gaan we momenteel van uit – mag de capaciteit van de aula’s en andere lokalen volledig benut worden.

Waar kan ik terecht wanneer ik het (emotioneel/financieel/op studievlak) moeilijk heb?

Met vragen over alle niet-onderwijsgerelateerde onderwerpen kan elke student terecht bij het StudentenInformatiePunt (STIP). Professionele medewerkers staan ter beschikking voor individuele gesprekken (via chat, e-mail, telefonisch of fysiek). Het hele academiejaar door organiseert het STIP ook ondersteunende workshops rond onder meer faalangst en het opstellen van een studieplanning. Neem een kijkje op Blackboard > Ondersteuning voor alle mogelijkheden.

Met specifieke vragen over je opleiding ga je best naar de studietrajectbegeleider van je faculteit.

Welke (informele) activiteiten zullen er georganiseerd worden om je medestudenten te leren kennen?

UAntwerpen maakt werk van een verbindend aanbod specifiek voor nieuwe studenten: via U stArt kunnen nieuwkomers op de universiteit snel hun medestudenten en het leven op en rond de universiteit leren kennen. Die activiteiten – aan het precieze programma wordt nog gewerkt – zullen zich niet beperken tot de eerste weken van het nieuwe academiejaar. Ter info: in het ‘coronajaar’ 2020-21 liep het Samen Sterk-tijdens-corona-project op UAntwerpen: binnen de grenzen van wat toegelaten was, werden er heel diverse activiteiten georganiseerd. Die hadden telkens één ding voor ogen: onze studenten de kans geven hun medestudenten te leren kennen én hen duidelijk te maken dat ze er niet alleen voor stonden. Ook na corona wordt hier verder op ingezet.

Welke activiteiten mogen door de studenten(verenigingen) georganiseerd worden?

Het is moeilijk te voorspellen welke regels er precies zullen gelden. Momenteel ziet het er naar uit dat er zeker activiteiten kunnen georganiseerd worden. Het academiejaar in Antwerpen start traditioneel met Studay: dat evenement staat alvast op de agenda. Deze keer niet op één dag, maar op meerdere dagen.

De studentenclubs op UAntwerpen bereiden heel wat boeiende en originele activiteiten voor. Mogelijk zullen ze daarbij nog rekening moeten houden met enkele regels: zo is het momenteel nog niet mogelijk indoor fuiven (TD’s) te organiseren, maar daar kan natuurlijk nog verandering in komen.

Zal Erasmus mogelijk zijn?

Uitwisselingsprogramma’s binnen Europa kunnen plaatsvinden als de geldende regels in België en het gastland het toelaten. Voor verblijven binnen Europa beslist de faculteit of het kan doorgaan, voor verblijven buiten Europa moet er daarnaast nog een aanvraag ingediend worden bij de Commissie Risicobestemmingen. Houd altijd in het achterhoofd dat de gastuniversiteit haar studieaanbod door de omstandigheden kan moeten wijzigen, waardoor lessen bijvoorbeeld online zullen georganiseerd worden.