Side header image

Betaald educatief verlof

Werknemers uit de privésector kunnen voor bepaalde opleidingen extra verlofuren krijgen om effectief lessen bij te wonen of examens voor te bereiden of af te leggen. Slechts een beperkt aantal opleidingen en/of studenten komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast zijn er tewerkstellingsvoorwaarden. Vanaf september 2019 wordt het Betaald educatief verlof omgevormd tot Vlaamse opleidingsverlof voor werknemers in de privésector in een onderneming in Vlaanderen. Meer informatie hierover wordt binnenkort gepubliceerd.

Hieronder volgt meer informatie over de regelgeving met betrekking tot het het Betaald educatief verlof: