Heb je een job en wil je graag een opleiding volgen?

Woon of werk je  in Vlaanderen  of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wil je een opleiding volgen om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten? Betaal je je opleiding zelf? Dan deelt de Vlaamse overheid misschien in de kosten met een opleidingscheque.  

Het bedrag van de cheque is afhankelijk van je opleidingsgraad en de opleiding die je wil volgen. Je hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs ? In dat geval kan je en loopbaangerichte opleiding en alle  opleidingen die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives met een opleidingscheque betalen. Je kan een opleidingscheque voor een maximaal bedrag van 500 euro aankopen.

Heb je al een diploma hoger onderwijs behaald? Dan kan je alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque. Per schooljaar kan je dan  een opleidingscheque aankopen voor een bedrag  van maximaal 250 euro. Neem voor meer informatie over loopbaangerichte opleidingen contact op met Centrum WeST vóór de start van je opleiding.

Met de opleidingscheque kan je een deel van het studiegeld betalen. Jij betaalt de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft van het bedrag van de cheque. Je krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 250 euro per schooljaar.

De opleidingscheque wordt enkel digitaal aangeboden en uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker. Je vraagt de cheque aan via het wse-loket. Nadien kan je de gegevens van de cheque digitaal aan de onderwijsadministratie bezorgen via hun helpdesk voor de betaling van (een deel van) je studiegeld.  Opgelet, op opleidingscheques wordt er nooit terugbetaald.

Je komt niet in aanmerking als je een werkloosheidsuitkering ontvangt. Als je je in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevindt, ben je nog steeds onder arbeidscontract bij uw werkgever en kom je wel in aanmerking. Je kan geen cheque aankopen als je werkt met een studentenovereenkomst of een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst  (bv. deeltijds leren en werken, een IBO-contract, ...).  Zelfstandigen worden ook uitgesloten, de combinatie opleidingscheques en kmo-portefeuille voor dezelfde opleiding kan niet. Indien je werknemer bent en zelfstandige in bijberoep, heb je wel recht op opleidingscheques. 

Heb je nog een vraag over de opleidingscheques?  Contacteer de Vlaamse infolijn via het nummer 1700 of mail naar opleidingscheques@vlaanderen.be