Side header image

Sociaal statuut

Het sociaal statuut van de student is het statuut van de student bekeken in verschillende domeinen van de regelgeving en de verschillende sociale voorzieningen. De volgende rechtsdomeinen en sociale voorzieningen komen hierbij onder meer aan bod:

  • Studietoelagen van de Vlaamse overheid
  • Kinderbijslag
  • Studentenarbeid
  • Ziekteverzekering
  • Onderhoudsplicht
  • Leefloon
  • Opleidingscheques
  • Tijdskrediet
  • Betaald educatief verlof