Het sociaal statuut van de student is het statuut van de student bekeken in verschillende domeinen van de regelgeving en de verschillende sociale voorzieningen. De volgende rechtsdomeinen en sociale voorzieningen komen hierbij onder meer aan bod:

 • Studietoelagen van de Vlaamse overheid
 • Kinderbijslag
 • Studentenarbeid
 • Ziekteverzekering
 • Onderhoudsplicht
 • Leefloon
 • Opleidingscheques
 • Tijdskrediet/Zorgkrediet
 • Vlaams opleidingsverlof

Met welke vragen kan je terecht bij de Sociale Dienst?

De Sociale Dienst kan je verder informeren over allerlei regels en voorwaarden die bepalen waar je als student eventueel recht op kan hebben. Je kan onder meer bij deze dienst terecht met volgende vragen: 

 • Studietoelagen
  • Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een studietoelage te ontvangen?
  • Hoe (en wanneer) kan je een studietoelage aanvragen?
 • Studeren en de gevolgen voor de gezinsbijslag (Groeipakket)
  • Wat zijn de leeftijds-en studievoorwaarden voor gezinsbijslag?
  • Kan je de gezinsbijslag verliezen als je teveel werkt?
  • Kan een uitschrijving of heroriëntering naar een ander opleiding of onderwijsinstelling gevolgen hebben voor de gezinsbijslag?
  • Kan je de gezinsbijslag op je eigen rekening laten uitbetalen?​
 • Studeren en de gevolgen voor de ziekteverzekering
  • Wat met je ziekteverzekering  éénmaal je 25 jaar geworden bent?
 • Studeren en werken
  • Wie kan als jobstudent werken?
  • Heeft studentenarbeid gevolgen voor belastingen (van jezelf of je ouders)?
  • Hoeveel dagen mag je werken?
  • Hoe vind je een studentenjob?
 • De onderhoudsplicht
  • Je ouders zijn onderhoudsplichtig. Wat betekent dit?
 • Studeren en het recht op leefloon
  • Is studeren met een leefloon een recht?
  • Wat zijn de toekenningsvoorwaarden ?