Het loon dat je verdient als jobstudent kan gevolgen hebben voor de belastingen van je ouders én voor je eigen belastingen.  

Weerslag op de belastingtoestand van je ouders

Je ouders ontvangen een belastingsvermindering voor de kinderen die ze onderhouden en die op 1 januari van het jaar waarin de belastingsbrief wordt ingevuld nog op hetzelfde adres van de ouder(s) gedomicilieerd zijn. Deze kinderen zijn voor hen fiscaal ten laste. Als je teveel verdient, verliezen je ouders dit belastingsvoordeel.

Maak je op 1 januari 2021 deel uit van het gezin én zijn je nettobestaansmiddelen van 2020 niet hoger dan € 3380, dan ben je voor het inkomstenjaar 2020 fiscaal ten laste van je ouders. Voor éénoudergezinnen wordt dat bedrag opgetrokken tot € 4880. Voor het inkomstenjaar 2021 gelden hogere bedragen: € 3410 en € 4920.

Een overzicht van deze belastingsvermindering volgens het aantal kinderen ten laste, vind je op website Centen voor Studenten. Daar kan je ook nalezen hoe je je nettobestaansmiddelen berekent.

Weerslag op je eigen belastingtoestand

Zelf moet je pas belastingen betalen vanaf het ogenblik dat je een nettobelastbaar inkomen hebt van € 8990 in 2020. Voor het inkomstenjaar 2021 is belastingsvrije som € 9050. 
Een voorbeeld van de berekening van je nettobelastbaar inkomen vind je op de website van Centen voor Studenten.
Ontvang je onderhoudsuitkeringen, dan wordt 80% daarvan mee in aanmerking genomen voor de berekening van je nettobelastbaar inkomen.
Op basis van het aangifteformulier dat je als student indient, ontvang je van de belastingsdienst een terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing.
 
 

Moet je als student zelf een belastingbrief invullen?

Als je zelf een inkomen hebt als student, dan moet je dit aangeven.

Meestal zal je - vanaf je 18 bent of als je al gewerkt hebt- automatisch een aangifteformulier ontvangen. Is dit niet het geval, dan kan je dit best zelf aanvragen aan de belastingdienst.

Wanneer je minder dan € 8990 (inkomstenjaar 2020 ) of € 9050 (2021) netto-belastbaar hebt verdiend, dan krijg je de bedrijfsvoorheffing, afgehouden door de werkgever, integraal terugbetaald. Via de website Centen voor Studenten kom je te weten hoe je je nettobelastbaar inkomen berekent.

Je werkgever stuurt je een fiscale fiche (281.10)  toe, op basis waarvan jij je belastingbrief kan invullen.

Heb je enkel als student gewerkt met afhouding van een solidariteitsbijdrage (= verminderde sociale bijdrage) van het loon ? In dat geval werd er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op je loon. Je zal dus ook geen terugstorting krijgen van bedrijfsvoorheffing.

Info voor buitenlandse studenten

Buitenlandse studenten moeten zich inschrijven bij de gemeente na hun aankomst in Antwerpen én een elektronische verblijfskaart aanvragen. De elektronische verblijfskaart wordt pas toegekend na een woonstcontrole. Dit neemt wel wat tijd in beslag. Opgelet, de verhuurder moet toelaten dat je wordt ingeschreven op je kameradres en je huurovereenkomst aanpassen. Als je via Kotweb huurt kan dit een probleem vormen. Overleg dus zeker eerst met de verhuurder.

Studenten uit de EU zijn niet verplicht de volledige procedure te doorlopen. Studenten uit aangrenzende landen van België (Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk) kunnen ook opteren voor een tijdelijk verblijfsdocument ‘ bijlage 33’. Andere EU-studenten kunnen de procedure stopzetten als ze bijlage 8 hebben (d.i. een  document van inschrijving). Met deze documenten kan je ook legaal in België verblijven. Wens je toch een elektronische verblijfskaart dan moet je dit extra vermelden en ervoor betalen.

Als je wil werken als student kies je echter best voor de elektronische verblijfskaart. Op deze manier bekom je immers een rijksregisternummer en heb je recht op terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing (d.i het voorschot op de belastingen) als je inkomen onder de inkomstengrenzen valt van de belastingplicht. De belastingsvrije som is € 8990 in het inkomstenjaar 2020 en € 9050 in 2021. Zonder deze kaart wordt je beschouwd als “niet-verblijfhouder” en betaal je op alle inkomsten minstens 25% inkomstenbelasting. Er is wel een uitzondering. Als niet-verblijfhouder (vb. met het tijdelijk verblijfsdocument bijlage 33)  heb je ook recht op de belastingsvrije som en eventuele terugbetaling van teveel ingehouden belasting (bedrijfsvoorheffing), maar enkel als je Belgisch belastbaar inkomen ten minste 75% bedraagt van je (wereldwijde) inkomsten. Je zal dit dan wel voor de belastingsdienst  moeten bewijzen.  Als niet-verblijfhouder ontvang je geen belastingsbrief. Je moet dit document zelf aanvragen bij de belastingsdienst.  Dit is belangrijk om eventueel bedrijfsvoorheffing te kunnen recupereren. Als je niet meer dan 475 uur per kalenderjaar werkt, wordt er geen bedrijfsvoorheffing van je loon ingehouden.

Nog een voordeel van de elektronische verblijfskaart is dat je op die wijze gemakkelijk toegang hebt (met een account) tot de module student at work - 475 hours. Als bijlage 33-student heb je geen account bij de Belgische overheid maar ook daar is een oplossing voor. De dienst vreemdelingenzaken werkt met een programma waarmee ze voor studenten met een bijlage 33 een ‘digitale sleutel’ kunnen aanmaken.  Hiermee kunnen studenten zich identificeren voor/inloggen bij online overheidstoepassingen, zoals student@work.be of Tax-on-web. Je kan hiervoor zonder afspraak naar het studentenloket van Gate15 gaan met je paspoort of identiteitskaart en je verblijfsdocument 'bijlage 33'.  Persoonlijke aanmelding is verplicht.  Je krijgt dan een persoonlijke activatiecode; een activatielink wordt naar je e-mailadres gestuurd.  Er wordt een fictief rijksregisternummer (bisnummer) gecreëerd wat makkelijk is voor je toekomstige werkgevers. Het attest student at work-475 hours is niet verplicht maar de meeste werkgevers vragen ernaar omdat ze dan zeker zijn dat ze je goedkoop (met verminderde sociale bijdragen) kunnen tewerkstellen. Er is nog een andere manier om het fictief rijksregisternummer te bekomen. Als een buitenlandse student voor de eerste keer inschrijft in het hoger onderwijs in Vlaanderen wordt dit nummer automatisch aangemaakt door de overheid en doorgestuurd naar de onderwijsinstelling. Het wordt ingevoerd in SiSA bij de persoonsgegevens.