Buiten de campus

JOS (JObstudentenSysteem Vlaanderen) is een project van de studentenvoorzieningen van de hogescholen en universiteiten van Brussel en Vlaanderen, in samenwerking met de VDAB. Op het platform vind je alle vacatures die door de deelnemende hogescholen en universiteiten werden ingevoerd, maar ook de werkaanbiedingen voor jobstudenten die door bedrijven of door de VDAB worden bekendgemaakt. 

 • Zowel tijdens het academiejaar als tijdens de vakantiemaanden is er een gevarieerd aanbod van studentenjobs beschikbaar. 
 • Je kan gericht zoeken door een voorkeur van beroep, sector en/of regio in te geven. 
 • Je vindt er ook een modeltewerkstellingsovereenkomst voor jobstudenten terug. 

Je kan ook een kijkje nemen op het Career Center van de Universiteit Antwerpen. Op het Career Center vind je alle carrière-info op één platform zoals vacatures voor stages en jobs, events, tips en tricks,.. . Studenten van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (FBE) kunnen ook terecht op het Career Center FBE, het career platform met een directe link met hun opleidingen. Op het Career Center FBE staan ook vacatures voor stages tijdens de studies. Hier vind je misschien een ‘relevante stage’ die direct  aansluit bij je opleiding zodat je je tijdens je studie kan oriënteren naar meer praktijkervaring.

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie en Toegepaste Ingenieurswetenschappen werken samen met Randstad Young Talents voor studentenjobs en coaching.

Contactgegevens :

youngtalents_antwerpen@randstad.be

Tel. 03 225 26 36

Randstad Young Talents biedt een mooi aanbod van studentenjobs voor studenten van deze twee faculteiten.  

 

Op de campus

Wie mag werken op de campus ?

Alle studenten van de Universiteit Antwerpen van minstens 18 jaar die voldoen aan de voorwaarden.

Studenten die onderworpen zijn aan de normale sociale zekerheidsbijdragen kunnen enkel tewerkgesteld worden, mits uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtgever en het Departement Personeel.

Welke regels gelden er over de werkduur?

 • Tewerkstelling van minimum 4 uur/dag (ofwel minimum 3uur/dag én minimum 13 uur/week).
 • Een student die voltijds werkt, werkt 38 uur/week.
 • Een student mag maximum 12 maanden ononderbroken per kalenderjaar werken met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten.

Een attest met je contingent RSZ-vrije uren printen voor jobs op de campus?

Lees alle info over de RSZ-bijdrage in ‘Studentenarbeid en sociale zekerheid’.
Bij aanvang van elke tewerkstelling bezorg je de opdrachtgever een recent attest met het saldo van het contingent. Op basis van dit attest weet het Departement Personeel & Organisatie hoeveel uren je nog mag werken als jobstudent. Bekijk tijdig de aanmeldingsprocedure op de website www.studentatwork.be zodat je onmiddellijk over een attest kan beschikken.

Hoe meld je je aan voor een job op de campus ?

 • Studenten kunnen zich kandidaat stellen voor jobs op de campus met een formulier. Je kan dit formulier bij de Sociale Dienst bekomen.
 • Via e-mail krijgt de student aanbiedingen van jobs op de campus tijdens het lopende academiejaar en/of tijdens de zomervakantie die erop volgt.
 • Aanbiedingen bevatten een korte omschrijving, naam en telefoonnummer en/of e-mail van de opdrachtgever.
 • Solliciteren gebeurt rechtstreeks bij de opdrachtgever.

Welke documenten worden er opgemaakt door de opdrachtgever ? 

 • De opdrachtgever vult een dimona-aangifte in. Hierop wordt aangegeven hoeveel dagen je zult werken. Enkel voor een DIMONA aangifte  die de personeelsdienst 3 werkdagen op voorhand bereikt , kan de solidariteitsbijdrage worden gegarandeerd!
 • De opdrachtgever stelt ook de arbeidsovereenkomst voor studentenwerk op. Voor elke kalendermaand wordt een afzonderlijk contract opgemaakt. Er kan een studentenovereenkomst opgemaakt worden van maximum 12 maanden

Waarvoor moet jij zelf zorgen?

 • De student moet een attest met contingent (saldo RSZ-vrije dagen) en een kopie van de studentenkaart van het lopend academiejaar aan de opdrachtgever bezorgen.
 • Buitenlandse studenten moeten bij de aanvang van hun job een kopie van hun identiteitsbewijs overhandigen aan de werkgever, en –indien van toepassing - ook een kopie van hun verblijfskaart met de vermelding dat ze mogen werken..

De opdrachtgever dient alle documenten tijdig (uiterlijk 3 werkdagen voor de start van de tewerkstelling voor de Dimona-aangifte!) aan het Departement Personeel& Organisatie te bezorgen.

Hoeveel verdien je met je job op de campus?

 • Uurloon
  Over het bedrag van het bruto uurloon kan de opdrachtgever je informatie geven.  De solidariteitsbijdrage bedraagt 2,71%.  Werkt de student onder RSZ-stelsel dan bedraagt deze bijdrage 13,07%. Dit wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd door het recht op vakantiegeld.
  In de 1ste week van elke maand worden de studenten betaald voor de prestaties die ze geleverd hebben in de voorgaande maand op voorwaarde dat de nodige documenten tijdig bezorgd werden aan het Departement Personeel & Organisatie. 
   
 • Verplaatsingskosten (woon-werkverkeer)

  Fietsvergoeding
  Maak je als jobstudent de verplaatsing van je woonplaats naar je werk geheel of gedeeltelijk met de fiets? De opdrachtgever kan je een formulier ‘aanvraag fietsvergoeding jobstudent’ bezorgen. Je vult dit in en de opdrachtgever bezorgt het aan het Departement Personeel & Organisatie.

  Openbaar vervoer
  De Universiteit Antwerpen voorziet ook terugbetaling van kosten gemaakt voor het openbaar vervoer. De opdrachtgever kan je een formulier ‘aanvraag terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer jobstudenten' bezorgen. Voeg een kopie van je abonnement of vervoersbewijs toe. De opdrachtgever bezorgt de documenten aan het Departement Personeel & Organisatie.