Side header image

Jobs op de campus

Wie mag werken op de campus ?

Alle studenten van de Universiteit Antwerpen, voor zover ze voldoen aan de voorwaarden. De minimumleeftijd voor een tewerkstelling op de Uantwerpen is 18 jaar.

Studenten die onderworpen zijn aan de normale sociale zekerheidsbijdragen kunnen enkel tewerkgesteld worden, mits uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtgever en het Departement Personeel.

Welke jobs worden er aangeboden op de campus?

Het afgelopen jaar werden volgende jobs op de campus aangeboden:

 • intypen van data
 • uitschrijven van interviews
 • telefonisch interviews afnemen
 • verzendingswerk
 • tellen van voorraden
 • logistiek werk (vb. dozen verhuizen)
 • hostessenwerk
 • onthaalactiviteiten
 • administratief werk
 • hulp in de studentenrestaurants
 • vertaalwerk
 • nakijken en correctie van teksten
 • schoonmaakwerk
 • gespecialiseerd opzoekwerk …

Het gaat altijd om occasioneel werk (geen vaste jobs).

Welke regels gelden er inzake werkduur?

 • Tewerkstelling van minimum 4u/dag (ofwel min 3u/dag EN min 13u/week).
 • Een student die voltijds werkt, werkt 38u/week.
 • Een student mag max. 12 maanden ononderbroken per kalenderjaar werken met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten.

Een attest met je contingent RSZ-vrije uren printen voor jobs op de campus?

Of je nu Belg of buitenlander bent, lees eerst aandachtig alle info over de RSZ-bijdrage in ‘Studentenarbeid en sociale zekerheid’.
Ook de studenten die op de campus van de Universiteit Antwerpen willen werken, moeten bij aanvang van elke tewerkstelling een recent attest met het saldo van hun contingent kunnen voorleggen. De student bezorgt dit attest aan de opdrachtgever. Op basis van dit attest weet het Departement Personeel & Organisatie hoeveel uren de student nog mag werken als jobstudent.
Bekijk dus nu reeds de info over de aanmeldingsprocedure op de website www.studentatwork.be zodat je, indien nodig, onmiddellijk  over een attest kan beschikken.

Hoe meld je je aan voor een job op de campus ?

 • Studenten kunnen zich kandidaat stellen voor jobs op de campus met dit aanvraagformulier.
 • Via e-mail krijgt de student aanbiedingen van jobs op de campus tijdens het lopende academiejaar en/of tijdens de zomervakantie die erop volgt.
 • Aanbiedingen bevatten een korte omschrijving, naam en tel/e-mail opdrachtgever.
 • Solliciteren dient te gebeuren rechtstreeks bij de opdrachtgever.

Welke documenten worden er opgemaakt door de opdrachtgever ? Waarvoor moet jij zelf zorgen?

 • De opdrachtgever vult een dimona-aangifte in. Hierop wordt aangegeven hoeveel dagen je zult werken. Enkel voor een DIMONA aangifte  die de personeelsdienst 3 werkdagen op voorhand bereikt , kan de solidariteitsbijdrage worden gegarandeerd!
 • De opdrachtgever stelt ook de arbeidsovereenkomst voor studentenwerk op. Voor elke kalendermaand wordt een afzonderlijk contract opgemaakt. Er kan een studentenovereenkomst opgemaakt worden van maximum 12 maanden.
 • De student moet een attest met contingent (saldo RSZ-vrije dagen) en een kopie van de studentenkaart van het lopend academiejaar aan de opdrachtgever bezorgen.
 • Buitenlandse studenten moeten bij de aanvang van hun job een kopie van hun identiteitsbewijs overhandigen aan de werkgever, en –indien van toepassing - ook een kopie van hun verblijfskaart met de vermelding dat ze mogen werken..

De opdrachtgever dient alle documenten tijdig (uiterlijk 3 werkdagen voor de start van de tewerkstelling voor de Dimona-aangifte!) aan het Departement Personeel& Organisatie te bezorgen.

Hoeveel verdien je met je job op de campus?

 • Uurloon
  Over het bedrag van het bruto uurloon kan de opdrachtgever je informatie geven.  De solidariteitsbijdrage bedraagt 2,71%.  Werkt de student onder RSZ-stelsel dan bedraagt deze bijdrage 13,07%. Dit wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd door het recht op vakantiegeld.
  In de 1ste week van elke maand worden de studenten betaald voor de prestaties die ze geleverd hebben in de voorgaande maand op voorwaarde dat de nodige documenten tijdig bezorgd werden aan het Departement Personeel & Organisatie. 
   
 • Verplaatsingskosten (woon-werkverkeer)
  Kom je als jobstudent met de fiets of met het openbaar vervoer werken ? Dan is er een vergoeding voorzien.

  - Fietsvergoeding:
  ​​Maak je als jobstudent de verplaatsing van je woonplaats naar je werk geheel of gedeeltelijk met de fiets? De opdrachtgever kan je een formulier ‘aanvraag fietsvergoeding jobstudent’ bezorgen. Je vult dit in en de opdrachtgever stuurt het aan het Departement Personeel & Organisatie.

  - Openbaar vervoer:
  De Universiteit Antwerpen voorziet ook terugbetaling van kosten gemaakt voor het openbaar vervoer.  Hiervoor dien je een ‘aanvraag terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer jobstudenten’ in te vullen. Het is noodzakelijk dat je een kopie van je abonnement of je vervoersbewijs bijvoegt. Dit alles wordt door de opdrachtgever aan het Departement Personeel & Organisatie bezorgd.

Info voor buitenlandse studenten

 Als buitenlander mag je enkel op de campus werken als je voldoet aan specifieke voorwaarden, die je leest bij ‘wie mag werken als jobstudent’.  
 Zoals elke student zal je aan je opdrachtgever een  attest met het saldo van je contingent RSZ-vrije dagen moeten voorleggen.  Hoe je zo’n attest bekomt, lees je op de pagina over sociale zekerheidsbijdragen.