Side header image

Studentenarbeid en kinderbijslag

Om je kinderbijslag te behouden als jobstudent speelt het geen rol hoeveel je verdient of met welk soort overeenkomst je werkt.  Enkel het aantal uren dat je werkt is van belang.
 

Gevolgen voor je kinderbijslag

Als student mag je niet onbeperkt werken. Als je teveel uren werkt, met een contract voor studentenarbeid of met een gewoon contract, kan je je kindergeld verliezen. Het gaat hier over alle betaalde uren (dus ook feestdagen). Het aantal uren dat de student uitbetaald krijgt, wordt strikt gecontroleerd via de RSZ-aangifte door de werkgever.

  • Je mag de hele zomervakantie (juli, augustus en september) tussen 2 academiejaren in werken zonder beperking op het aantal uren.
  • Tijdens het academiejaar én in je laatste zomervakantie (nl. in je afstudeerjaar) mag je maximum 240 uren per kwartaal werken. Bij overschrijding verlies je je kindergeld voor de 3 maanden van het betrokken kwartaal.

Vanaf 1.1.2019 verdwijnt de 240 uurnorm én de vrijstelling tijdens de zomermaanden. Een tewerkstelling als student met verminderde sociale bijdragen (gedurende maximum 475 uur per kalenderjaar) zal niet meer meetellen voor de kinderbijslag. De prestaties met  13,07 % RSZ worden vrijgesteld als je minder dan 80 uur per maand werkt. De nieuwe regels gelden voor studenten die hun hoofdverblijfplaats hebben in Vlaanderen. Studenten die in Brussel of Wallonië gedomicilieerd zijn, contacteren best hun kinderbijslagfonds voor meer informatie, want voor hen is een andere regelgeving van toepassing.

Nog vragen over de gevolgen van studentenarbeid voor je kinderbijslag ?

Meer info kan je vinden: 

  • bij het fonds dat de kinderbijslag uitbetaalt (zie betalingsbewijs of rekeninguittreksel),
  • bij  Famifed,
  • via de website ‘Centen voor studenten’.