Side header image

Studentenarbeid en sociale zekerheid

Zowel een werknemer (dus ook een student) als een werkgever betalen sociale zekerheidsbijdragen op het loon. Studentenarbeid is soms vrijgesteld van de normale bijdragen. Als student mag je 475 uren per kalenderjaar werken met een zogenaamde solidariteitsbijdrage. Het aantal gewerkte uren is te raadplegen via het portaal van de jobstudent www.studentatwork.be.