Zowel een werknemer (dus ook een student) als een werkgever betalen sociale zekerheidsbijdragen op het loon. Studentenarbeid is soms vrijgesteld van de normale bijdragen. Als student mag je 475 uren per kalenderjaar werken met een zogenaamde solidariteitsbijdrage. Het aantal gewerkte uren is te raadplegen via het portaal van de jobstudent www.studentatwork.be.

Solidariteitsbijdrage of normale sociale zekerheidsbijdrage?

Studenten (en werkgevers) moeten steeds een bijdrage betalen op het loon. Deze bijdragen vloeien naar de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid. Deze afhoudingen worden gebruikt om pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziektevergoedingen, kinderbijslagen enz. te betalen.

Er worden 2 verschillende RSZ-tarieven gehanteerd binnen het stelsel van de studentenarbeid:

  • gewone bijdragen
  • solidariteitsbijdragen (2,71% voor de student en 5,42% voor de werkgever)

 

De gewone RSZ-bijdrage

Deze bijdrage bedraagt 13,07% voor de student en 32% voor de werkgever. Is er een normale RSZ-afhouding op je loon, dan open je een aantal rechten die deze bijdrage compenseren. Je krijgt o.m. vakantiegeld en soms ook andere financiële voordelen (vb. eindejaarspremie,..).

Solidariteitsbijdrage tot 475 arbeidsuren per kalenderjaar

De solidariteitsbijdrage bedraagt 2,71% voor de student en 5,42% voor de werkgever. Elke student die in België werkt heeft (ongeacht zijn nationaliteit) recht op 475 arbeidsuren met solidariteitsbijdrage. Dit is een uiterst gunstige regeling voor de werkgevers, die bij voorkeur studenten tewerkstellen die onder deze regeling vallen.

Deze 475 arbeidsuren mag je vrij kiezen en spreiden over het volledige kalenderjaar. Dit pakket van 475 uren noemt men het ‘studentencontingent’.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kan specifieke controle uitoefenen op de gewerkte uren.

Overschrijding van het contingent van 475 uren?

Zolang het contingent van 475 arbeidsuren wordt gerespecteerd, stelt er zich geen probleem. Zodra er een overschrijding van het contingent is bij eenzelfde werkgever of als de bepalingen met betrekking tot het contingent niet worden nageleefd, volgt er een sanctie.

Als de 475 uren met solidariteitsbijdragen bij eenzelfde werkgever worden overschreden, dan is de volledige tewerkstelling RSZ-onderworpen bij deze werkgever, tenzij de werkgever het systeem correct toepast en vanaf het 476ste uur normale RSZ-bijdragen betaalt.

Hoe kan je de stand van je contingent raadplegen en printen?

Het is heel belangrijk dat elke (toekomstige) werkgever op de hoogte is van het saldo van je contingent. Specifiek voor studenten en werkgevers werd een website ontwikkeld: www.studentatwork.be. Hier kan je alle relevante informatie en regelgeving terugvinden én de stand van je contingent raadplegen en een attest printen.
 

 

 

Info voor buitenlandse studenten

Ben je buitenlands student dan kan je - zoals elke student - per kalenderjaar ook 475 uren werken zonder RSZ-bijdrage, maar enkel met solidariteitsbijdrage. De stand van het contingent raadplegen en printen is voor sommige buitenlandse studenten wel iets moeilijker.
 

Hoe meldt een buitenlands student zich aan op www.studentatwork.be?

Als buitenlandse student kan je problemen ondervinden om toegang te krijgen tot de applicatie Student @ work. Je kan alleen gebruik maken van het systeem na inloggen. Studenten die een elektronische identiteitskaart (= Belgische verblijfskaart voor vreemdelingen) hebben kunnen hiermee inloggen mits invoeren van een persoonlijke code. Deze code (PIN) is gekoppeld aan de identiteitskaart. Studenten met bijlage 33 hebben geen Belgische identiteitskaart. Zij kunnen een ‘digitale sleutel’ krijgen.  Je kan hiervoor zonder afspraak naar het studentenloket van Gate15 gaan met je paspoort en  bijlage 33. Persoonlijke aanmelding is verplicht.  Je krijgt dan een persoonlijke activatiecode; een activatielink wordt naar je e-mailadres gestuurd.  Er wordt een fictief rijksregisternummer (BIS nummer)gecreëerd wat makkelijk is voor je toekomstige werkgevers. Het attest student at work-475 hours is niet verplicht maar de meeste werkgevers vragen ernaar omdat ze dan zeker zijn dat ze je goedkoop (met verminderde sociale bijdragen) kunnen tewerkstellen. Er is nog een andere manier om dit nummer te bekomen. Buitenlandse studenten die voor de eerste keer inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen krijgen automatisch een BIS nummer toegekend. Dit gebeurt door de overheid na de inschrijving. Het nummer wordt meegedeeld aan de onderwijsinstelling. Je kan het terugvinden in je SiSA selfservice bij je persoonsgegevens.