Side header image

Studietoelage van de Vlaamse overheid

Via studietoelagen.be dien je online een aanvraag in van 1 augustus tot 1 juni. 

Voldoe je aan alle voorwaarden en ontvang je een studietoelage, dan betaal je minder studiegeld

Belangrijke tips

Tips

 • Vanaf academiejaar 2020-2021 kan je enkel digitaal een studietoelage aanvragen.
 • Sinds 22.06.2020 staat het vernieuwde digitaal loket online om je studietoelage aan te vragen.

Wat zijn de voordelen?

 1. Student centraal: de student geeft zelf zijn rekeningnummer in (dit kan niet worden veranderd door een ouder of iemand anders)
 2. Privacy eerst: de student beslist zelf of bijvoorbeeld ouders ook toegang krijgen tot zijn dossier
 3. Radicaal digitaal: de student kan zijn aanvraag enkel online indienen, waardoor tegenstrijdige informatie in zijn dossier vermeden wordt
 4. Eén keer aanvragen: de student geeft toestemming om jaarlijks het onderzoek automatisch te (her)starten, zodat hij hier in de toekomst zelf niets meer voor zal moeten doen.
 • Vraag je studietoelage tijdig aan, de verwerking van de aanvragen gebeurt in chronologische volgorde. Een later ingediende aanvraag kan gevolgen hebben voor het te betalen studiegeld.
 • De wachttijd voor de afhandeling van een dossier Studietoelagen kan oplopen tot meerdere maanden. Bij de sociale dienst kan je een renteloos voorschot op je studietoelage aanvragen. 
   
 • Als je kan aantonen dat je vorig school- of academiejaar een schooltoeslag (in het Groeipakket) of studietoelage hebt ontvangen, betaal je bij de inschrijving een voorschot. Als je dossier Studietoelagen in februari/maart nog niet behandeld is, vraagt de Centrale Onderwijsadministratie om het saldo van het studiegeld te betalen. Krijg je nadien toch een studietoelage, dan wordt het teveel betaalde studiegeld teruggestort.
   
 • Nieuw vanaf 2019-2020: Als je een studietoelage ontvangt, krijg je een extra participatietoeslag uitbetaald van 50 euro in het kader van het Groeipakket. Deze toeslag wordt samen met de studietoelage betaald.
   
 • Contacteer de Sociale Dienst in volgende gevallen:
  • Bij een recente wijziging in je leefeenheid (scheiding, overlijden of andere wijziging in 2018 of later) of in geval van een aanvraag als zelfstandig student, gehuwd of samenwonend student of alleenstaand student kan het referentiejaar voor de berekening van de studietoelage afwijkend zijn van bovenstaande info. 
  • Ben je gehuwd of voorzie je al een tijdje in je eigen onderhoud, dan kan je misschien studiefinanciering aanvragen op basis van je eigen inkomsten en/of dat van je partner.
  • Je wilt een berekening laten maken van de verwachte studietoelage.
 • De Sociale Dienst is niet altijd in de mogelijkheid om te onderzoeken of de nationaliteitsvoorwaarden vervuld zijn. Enkel officiële overheidsdiensten zoals de Dienst Studietoelagen hebben toegang tot databanken zoals het Belgische rijksregister en vreemdelingenregister waarin de info over je verblijfsstatus terug te vinden is.

 • Vanaf schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket. Deze wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler Groeipakket. Je moet dus geen aanvraag meer indienen. Neem contact op met je uitbetaler voor vragen over je eventuele schooltoeslag. 

Studiefinanciering voor buitenlandse studenten

Internationale studenten

Je bent een student uit Nederland?

Met vragen over studiefinanciering voor een studie in het buitenland (België), kan je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je moet voldoen aan de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden voor een buitenlandse studie. DUO controleert je inschrijving in de databank hoger onderwijs Vlaanderen, je moet dus zelf geen studiegegevens aan DUO bezorgen. 

Je vindt er ook informatie over:

 • Zorgverzekering
 • OV-vergoeding in het buitenland
 • ...

Je bent een buitenlandse student, maar niet uit Nederland?

Internationale studenten komen enkel in aanmerking voor een studietoelage van de Vlaamse overheid als ze minstens voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden. Indien dat niet het geval is, moet je je studie zelf financieren en (indien mogelijk) een beroep doen op financiële ondersteuning en/of subsidies van je thuisland.

Je bent een erkend vluchteling of je hebt de verblijfstitel 'subsidiaire bescherming'?

Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden voor een studietoelage van de Vlaamse overheid. 
Ontvang je een leefloon? Studietoelagen zijn vrijgesteld voor de berekening van je leefloon.