Via studietoelagen.be dien je online een aanvraag in. Dit kan uiterlijk tot 1 juni van het academiejaar.   Wil je je studietoelage al aanvragen voor  het volgende academiejaar? Wacht dan tot 2 juni, anders doe je een aanvraag voor het huidige academiejaar.

Voldoe je aan alle voorwaarden en ontvang je een studietoelage, dan betaal je minder studiegeld

FAQ's

Tips

 • Vraag je studietoelage tijdig aan, de verwerking van de aanvragen gebeurt in chronologische volgorde. Een later ingediende aanvraag kan gevolgen hebben voor het te betalen studiegeld.
 • De wachttijd voor de afhandeling van een dossier Studietoelagen kan oplopen tot meerdere maanden. Bij de Sociale Dienst kan je een renteloos voorschot op je studietoelage aanvragen.  
 • Als je kan aantonen dat je vorig school- of academiejaar een schooltoeslag (in het Groeipakket) of studietoelage hebt ontvangen, betaal je bij de inschrijving een voorschot. Als je dossier Studietoelagen in februari/maart nog niet behandeld is, vraagt de Centrale Onderwijsadministratie om het saldo van het studiegeld te betalen. Krijg je nadien toch een studietoelage, dan wordt het teveel betaalde studiegeld teruggestort. 
 • Contacteer de Sociale Dienst in volgende gevallen:
  • Bij een recente wijziging in je leefeenheid (scheiding, overlijden of andere wijziging in 2018 of later) of in geval van een aanvraag als zelfstandig student, gehuwd of samenwonend student of alleenstaand student kan het referentiejaar voor de berekening van de studietoelage afwijkend zijn van bovenstaande info. 
  • Ben je gehuwd of voorzie je al een tijdje in je eigen onderhoud, dan kan je misschien studiefinanciering aanvragen op basis van je eigen inkomsten en/of dat van je partner.
  • Je wilt een berekening laten maken van de verwachte studietoelage.
 • De Sociale Dienst is niet altijd in de mogelijkheid om te onderzoeken of de nationaliteitsvoorwaarden vervuld zijn. Enkel officiële overheidsdiensten zoals de Dienst Studietoelagen hebben toegang tot databanken zoals het Belgische rijksregister en vreemdelingenregister waarin de info over je verblijfsstatus terug te vinden is.

 • De Vlaamse overheid voorziet een extra coronajokerkrediet voor beursstudenten die leerkrediet teruggekregen hebben door overmacht door COVID-19. 

  Meer info: Veelgestelde vragen over impact maatregelen tegen het coronavirus op studietoelage - Studietoelagen