Side header image

Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap

De studietoelage van de Vlaamse overheid is vaak de belangrijke inkomstenbron om je studies te bekostigen. 

Er zijn drie voorwaarden waaraan je tegelijkertijd moet voldoen om in aanmerking te komen: 

  • Nationaliteitsvoorwaarden
  • Studievoorwaarden
  • Financiële voorwaarden 

Er is geen leeftijdsgrens. Voldoe je aan alle voorwaarden én krijg je een studietoelage, dan betaal je minder studiegeld (inschrijvingsgeld).
Download het aanvraagformulier van www.studietoelagen.be of vraag de toelage online aan via deze website.