Side header image

Tijdskrediet

De combinatie werk-gezin-opleiding is soms moeilijk. Met een loopbaanonderbreking of tijdskrediet kan je je arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken, hetzij gedeeltelijk hetzij volledig en zo meer tijd vrijmaken om (opnieuw) te gaan studeren.