De combinatie werk-gezin-opleiding is soms moeilijk. Met een loopbaanonderbreking of tijdskrediet kan je je arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken, hetzij gedeeltelijk hetzij volledig en zo meer tijd vrijmaken om (opnieuw) te gaan studeren.

Wat is het verschil tussen tijdskrediet en loopbaanonderbreking?

Tijdskrediet 

Tijdskrediet heeft betrekking op werknemers in de privésector.

Loopbaanonderbreking 

Loopbaanonderbreking is een gelijksoortige maatregel voor werknemers bij de overheid. Specifiek voor de werknemers van de Vlaamse overheid bestaat het Vlaams zorgkrediet

Hoelang kan je loopbaanonderbreking of tijdskrediet opnemen?

De minimum- en maximumduur van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet zijn afhankelijk van een aantal factoren:

  • De sector waarin je tewerkgesteld bent.
     
  • Periodes van loopbaanonderbreking die je in het verleden reeds hebt opgenomen.
     
  • ...

Krijg je een vergoeding?

Onder bepaalde voorwaarden kent de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of het Departement Werk & Sociale Economie (Vlaamse overheid) onderbrekingsuitkeringen toe.

Bovenop de onderbrekingsuikeringenvan de RVA  heb je in bepaalde gevallen recht op een aanmoedigingspremie.