Side header image

Tijdskrediet

De combinatie werk-gezin-opleiding is soms moeilijk. Met een loopbaanonderbreking of tijdskrediet kan je je arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken, hetzij gedeeltelijk hetzij volledig en zo meer tijd vrijmaken om (opnieuw) te gaan studeren.

Krijg je een vergoeding?

Onder bepaalde voorwaarden kent de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of het Departement Werk & Sociale Economie (Vlaamse overheid) onderbrekingsuitkeringen toe.

Bovenop de onderbrekingsuikeringenvan de RVA  heb je in bepaalde gevallen recht op een aanmoedigingspremie.