Side header image

Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt vanaf 1 september 2019 het betaald educatief verlof.

Als je in de privésector werkt, heb je recht op het Vlaams opleidingsverlof (VOV) op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt in het hoger onderwijs. Je kan het opleidingsverlof (max. 125 uur) opnemen om lessen bij te wonen of examens voor te bereiden. Je werkgever kan bij de Vlaamse overheid online (ten laatste drie maanden na de start van de opleiding) een vergoeding voor jouw verlofuren aanvragen via het Departement Werk en Sociale Economie. Het Vlaamse opleidingsverlof is een recht, maar je dient de verlofdagen op te nemen in overleg met je werkgever. Er moet geen verband zijn tussen je job en de opleiding die je volgt.