De Universiteit Antwerpen telt drie stille ruimtes waar alle studenten en personeelsleden van de Universiteit Antwerpen welkom zijn. Ook bezoekers van conferenties kunnen hier terecht. 

Deze plaatsen zijn niet verbonden aan een bepaalde religie of overtuiging, maar staan voor pluralisme en rust.

Waarvoor?

In de stille ruimtes kan je terecht om te bidden, te bezinnen of om een moment van stilte en rust te vinden.

Waar en wanneer?

Stadscampus

 • Koningstraat 10 (onder het studentenrestaurant)
 • Begin academiejaar - juni: maandag - donderdag: 8.30 - 21 uur | vrijdag: 8.30 - 19 uur
 • Juli - begin academiejaar: maandag - vrijdag: 8.30 - 17 uur

Campus Groenenborger

 • Lokaal G.V.022
 • Maandag - vrijdag: 7.30 - 19 uur

Campus Drie Eiken

 • Lokaal D.R.155 (toegankelijk via de bib)
 • Maandag - vrijdag: 8.30 - 18.45 uur

Gebruikersafspraken

De stille ruimtes werden met veel zorg ingericht. We vragen aan elke gebruiker om respectvol gebruik te maken van de ruimtes. Hiermee wordt bedoeld:

 • Respecteer de stilte; de stille ruimte is geen gespreksruimte of wachtruimte.
 • Respecteer de andere gebruikers; iedereen mag en kan gelijktijdig bezinnen in de stille ruimte.
  Bij extreme drukte ben je hoffelijk en geef je iedereen de kans om tijdig te bezinnen.
 • Het is verboden de toegang van andere bezoekers tot de stille ruimte te belemmeren.
 • Eet of drink niet in de stille ruimte.
 • Laat geen afval achter.
 • Verplaats geen meubilair en neem geen meubilair weg.
 • Laat geen eigen materiaal achter, tenzij netjes en proper weggeborgen in de daartoe voorziene kasten.
  De universiteit is niet verantwoordelijk voor diefstal.
 • Gebruik de ruimte enkel voor die doeleinden waarvoor ze werden ingericht (bezinnen, bidden, mediteren, …).
 • Voor de rituele wassing, gelieve gebruik te maken van de wasruimtes.
 • Gangen en trapzalen dienen volledig vrij te blijven, evenals de brandwegen rond de gebouwen.
 • De stille ruimtes zijn het hele jaar beschikbaar tijdens de openingsuren. Uitzonderingen op de bestaande openingsuren worden duidelijk en tijdig gecommuniceerd door de pastorale dienst.
 • Enkel na toestemming van stilleruimte@uantwerpen.be is het toegelaten om boodschappen, flyers of teksten op te hangen op de daartoe voorziene prikborden.

Contact

Voor vragen, opmerkingen, gebreken of meldingen over het gebruik van de stille ruimte kunnen bezoekers terecht bij stilleruimte@uantwerpen.be of 0484 94 58 07.