Universiteitsbrede studentenverenigingen zijn niet gebonden aan een campus maar richten zich op gemeenschappelijke interesses van studenten en hebben een universiteitsbrede werking.