Side header image

Studentenwerking

Universiteit Antwerpen stelt de student centraal en betrekt de studenten optimaal bij het beleid van de instelling.

De Studentenraad vormt de draaischijf van de vertegenwoordiging van studenten in beslissings- en adviesorganen: de Raad van Bestuur, het Bestuurscollege, de Stuvoraad, de faculteitsraden, de Onderwijsraad, de onderwijscommissies, departementsraden

Sinds de fusie in 2003 vormt de Verenigde UAntwerpen-Studenten (VUAS) de overkoepelende studenten­organisatie die is erkend als de legitieme vertegenwoordiger van de studentenverenigingen.