Bijzondere faciliteiten bij een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en brengt die soms moeilijkheden mee bij het studeren? Geen zorgen! Je kunt dan een aanvraag indienen voor bijzondere faciliteiten, die het onderwijs en/of de examens voor jou beter toegankelijk kunnen maken!

De deadline voor de aanvraag voor bijzondere faciliteiten bij een functiebeperking is 22 februari 2019, dus zorg dat je het formulier op tijd indient! Dit moet gestaafd worden met een attest. De vereisten voor dit attest verschillen per functiebeperking, dus kijk dit zeker even na.

Heb je meer faciliteiten nodig hebt dan 'examenspreiding' en/of 'extra tijd'? 

Dan moet je voor 22 februari 2019 een infosessie volgen (bij een leer-, concentratie- of autismespectrumstoornis) of een afspraak maken met de zorgcoördinator (indien je een andere beperking hebt). 

Is je aanvraag voor bijzondere faciliteiten goedgekeurd?

Dan krijg je een email van de Commissie Redelijke Aanpassingen. Bevestig voor de opleidingsonderdelen waarbij je ze nodig hebt de standaardfaciliteiten in SisA; in het 2e semester moet dit voor 15 maart 2019.

Naast standaardfaciliteiten zoals examenspreiding en extra tijd, die door de faculteit worden vastgesteld, kun je ook individuele faciliteiten toegekend krijgen; de zogenaamde facultaire faciliteiten. Deze worden ook via de email medegedeeld.

Zorg ervoor dat je de email van de Commissie Redelijke Aanpassingen met de toekenning van je bijzondere faciliteiten, de email met de toekenning van de facultaire faciliteiten en het overzicht van de bevestigde standaardfaciliteiten, uitprint en meeneemt als je gebruik wil maken van je faciliteiten.

Hoe lang is je statuut bijzondere faciliteiten geldig?

Het statuut bijzondere faciliteiten is geldig zolang je attest geldig is (dus bij een attest van onbepaalde duur is dit je gehele studieloopbaan), facultaire faciliteiten worden elk semester onderhandeld met de faculteit. 

Ben je het niet eens met een beslissing betreffende de toekenning van bijzondere faciliteiten?

Dan kun je een schriftelijk verzoek tot heroverweging indienen bij de rector. De Beroepscommissie Bijzondere Faciliteiten beslist over dit intern beroep.

Voor ondersteuning rond je faciliteiten kun je terecht bij een zorgcoördinator. Bij vragen rond studeren met een functiebeperking kun je ook altijd een studentenbegeleider van het StudentenInformatiepunt contacteren.