Punten, wat nu?

Punten, wat nu?

Punten op SisA zijn niet per se definitief

Voor de meeste faculteiten verschijnen in de loop van de week die volgt op de examenperiode reeds punten op SisA. Die punten zijn vaak echter nog niet definitief. Elke faculteit heeft een datum bepaald, waarop de punten definitief worden. Die datum wordt normaal gezien door de faculteit nog eens meegedeeld aan het einde van de examenperiode. Als je die e-mail gemist zou hebben, kan je via SisA ook navigeren naar studieprogramma > data en overige. Daar zie je de data waarop je resultaten definitief zijn.

Doorgaans veranderen die voorlopige resulaten (diegene die dus vóór de datum van de definitieve bekendmaking al op SisA staan) niet meer, tenzij er ergens een vergissing in de invoering wordt ontdekt, of iets dergelijks. De datum van de definitieve bekendmaking heeft wel belangrijke gevolgen voor studenten die het niet eens zijn met hun examenresultaat. Die kunnen namelijk intern beroep aantekenen bij de voorzitter van hun examencommissie. Dat kan je doen binnen de vijf kalenderdagen vanaf de definitieve bekendmaking van de resultaten. Wanneer de datum van de bekendmaking van je resultaten dus bijvoorbeeld 2 juli is, kan je intern beroep aantekenen tot en met 7 juli. 

Definitieve punten zijn niet per se definitief

Het klinkt nogal vreemd, maar ook na de definitieve bekendmaking kan je punt in uitzonderlijke gevallen nog wijzigen. Stel je voor dat je een zeven hebt gekregen voor een vak waarvan je zeker bent dat je het echt goed hebt afgelegd. Dan ga je als student best je examen inkijken. Het zou kunnen dat je bij die inkijking van je examen merkt dat je eigenlijk een 17 hebt gekregen, maar dat je score fout werd ingevoerd op SisA. In dat geval kan je punt nog wel gewijzigd worden. Zogenaamde 'materiële vergissingen in het nadeel van de student' kunnen op elk moment nog rechtgezet worden.

Beroep aantekenen

Studenten die hun examenresultaat betwisten, beginnen best door hun examen te gaan inkijken bij de examinator. Tijdens dat gesprek krijg je mogelijk al wat meer context bij je punt en kan je eventueel bij je prof al duidelijk maken dat je dit punt niet vindt passen bij de mate waarin je de leerstof kende. Als dat gesprek voor jou niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan contacteer je best jouw facultaire ombudspersoon. Zijn of haar takenpakket houdt onder andere het helpen van studenten met hun verzoek voor een intern beroep, in. De facultaire ombudspersoon zal je als neutrale tussenpersoon helpen bij je verzoek en ervoor zorgen dat dit op tijd bij de juiste persoon terecht zal komen.
 

Naast dit interne beroep bij de universiteit zelf, kan je daarna ook nog extern beroep aantekenen, bij de Raad Studievoortgangsbetwistingen. Om die procedure tot een goed einde te brengen, neem je best professionele juridische hulp onder de arm.