Over ons

De Studentenraad is het forum waar studenten uit alle opleidingen en geledingen van de universiteit vertegenwoordigd zijn.

De samenstelling komt zowel direct als indirect tot stand en onze werking telt meer dan 150 verkozen studentenvertegenwoordigers, die de stem van onze 20.000 studenten laten horen in meer dan 100 raden, commissies en werkgroepen binnen UAntwerpen. Naast de Algemene Vergadering van onze Studentenraad, die universiteitsbreed werkt, zijn er ook heel wat studenten actief op facultair of opleidingsniveau. Deze structuren zijn terug te vinden op de studentenvertegenwoordigings-posters.

Ook op stedelijk niveau zijn we actief binnen de organisaties Associatie Studentenraad Antwerpen (ASRA), het Antwerps Studentenoverleg (ASO) en Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA). Op internationaal niveau werken we eveneens mee aan het 'Aurora Network', waarbij er gewerkt wordt aan nog kwaliteitsvoller hoger onderwijs én we nadenken over de sociaal-maatschappelijke impact van onze hoger onderwijsinstellingen.

De Studentenraad kan beroep doen op een studentencoach, medewerker van het departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten.

Hierover een artikel in het Pintra Magazine, het personeelsblad van UAntwerpen.