Het Bureau

De leden van het Bureau van de Studentenraad zorgen voor de dagelijkse werking omtrent universiteitsbrede dossiers en zijn de hulplijn voor alle studentenvertegenwoordigers. Dit wordt opgesplitst in de mandaten Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Coördinator Participatie & Communcatie, Coördinator Onderwijs, Coördinator Sociale Zaken en Coördinator Externe Relaties.
Zij trekken de Algemene Vergadering van de Studentenraad, bestaande uit studentenvertegenwoordigers van de Stuvoraad, Vrij verkozenen, de Onderwijsraad, Facultaire vertegenwoordigers en de Raad van Bestuur. 

Ons Bureau staat altijd klaar om vragen te beantwoorden, opmerkingen mee te nemen naar onze vergaderingen of naar oplossingen te zoeken voor eventuele problemen. Je kan hen aanspreken op de campus of een mailtje sturen naar studentenraad@uantwerpen.be!

Algemeen

Leden van het Bureau


Anthony Longo - Voorzitter

Als voorzitter is hij de eindverantwoordelijke en ­spreekbuis van de studentenvertegenwoordiging van UAntwerpen en dit bij zowel onze eigen instelling als extern. Als rots in de branding van onze Studentenraad, engageerde hij zich de afgelopen 4 jaar voor de studentenvertegenwoordiging en schopte het zelfs tot "machtigste student van Europa" (dixit rector Van Goethem).

Tel.: +32 476 67 38 09
studentenraad@uantwerpen.be

 

 

 

 

 


Jens Matthé - 
Ondervoorzitter/ Coördinator externe relaties

Als ondervoorzitter is hij rechterhand en vertrouwenspersoon van de voorzitter en help hij hem met het dagelijks bestuur van de ­Studentenraad. Indien nodig deelt hij ook de vergaderlast van de voorzitter tijdens zeer drukke periodes. Hij zorgt er ook voor dat de voorzitter ten allen tijden zijn beiden voeten op de grond houdt ('machtigste student van Europa' is geen makkelijke titel om te dragen).

Tel.: +32 470 66 7 061
studentenraad.externerelaties@uantwerpen.be

 

 

 

 

 


Angela Brinkman - 
Coördinator onderwijs

Als ­coördinator ­onderwijs volgt ze alle hoger onderwijsgerelateerde krantenartikels zo goed mogelijk op en neemt ze deel aan de maandelijkse ­vergaderingen van de Onderwijsraad en het ­bijhorende bureau van de Onderwijsraad. Als Hollander die afzakte naar het zuidelijke Antwerpen grijpt ze elke kans om haar stem te laten horen. Ze heeft een hart voor de studenten en voor de universiteit. Het OER kent ze als haar broekzak en in haar vrije tijd laat ze haar creativiteit de vrije loop bij het maken van memes.

Tel.: +31 681 78 22 03
studentenraad.onderwijs@uantwerpen.be

 

 

 

 Frédéric Desclée - Coördinator sociale zaken

Hij is als coördinator sociale Zaken verantwoordelijk voor alle stuvodossiers en heeft een grote interesse in alles wat met studentenvoorzieningen te maken heeft. Als je hem niet op het bureau vindt, zie je hem misschien in zijn geliefde Hagar want naast stuver is hij ook trots lid van Winak.

Tel.: +32 486 33 97 23
studentenraad.socialezaken@uantwerpen.be

 

 

 

 

 


Amélie Kreuter - Coördinator communicatie

Als coördinator communicatie is het haar taak om de zichtbaarheid van de studentenraad op sociale media te garanderen. Samen met de coördinator participatie verzorgt ze de promocampagnes en de interne en externe communicatie. Zet je mooiste lach maar op als ze in de buurt is want de kans is groot dat ze een foto neemt voor op onze instagram pagina (met toestemming natuurlijk, we respecteren de GDPR)

Tel.: +32 498 29 99 73
studentenraad.communicatie@uantwerpen.be

Studentencoach

Studentencoach Tinne Nijs

tinne.nijs@uantwerpen.be
Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten (SCS)

T+32 (0)3 265 20 37

M: +32 494 04 00 62

Bureau Campus Drie Eiken
Gebouw G, lokaal G050 (parking 2)
Universiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk 

Bureau Stadscampus
Gebouw E, lokaal E121
Grote Kauwenberg 2 - 2000 Antwerpen

Volg ons op facebook

Contact

Bureau Studentenraad Stadscampus (CST)
S.Ps16.403 (4de verdieping)
Prinsesstraat 16
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 03 265 90 54
studentenraad@uantwerpen.be