Orry Van de Wauwer

Als stuver moest je altijd de belangen van de studenten die je vertegenwoordigde vooropstellen en nastreven. Dit was eigenlijk een vorm van pure politiek binnen de eigen kosmos op en rond de unief. Wat ik toen voor medestudenten kon doen, kan ik nu doen voor de samenleving.

Opleiding: Politieke Wetenschappen

Huidige positie (2019): Vlaams parlementslid en Senator – CD&V

Mandaten:  

 • Faculteitsraad
 • Studentenraad
  • Woordvoerder van het Antwerps Studentenoverleg (ASO)
  • Lid Raad van Bestuur en Bestuurscollege UAntwerpen.

Jasmine Van Mol

Mijn favoriete mandaat was de studentenraad. Hier had ik echt het gevoel om een stem te hebben, en mee te kunnen nadenken over hoe we de wensen en noden van studenten kunnen vervullen. Ik heb hier ook enorm veel mensen van andere studierichtingen leren kennen.

Opleiding: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica

Huidige positie (2019): Senior Consultant Technology & Digital Risk Consulting, Deloitte

Mandaten:

 • Academiejaar 2015-2016
  • Secretaris van het bureau van de studentenraad
  • Faculteitsvertegenwoordiger Faculteitsraad TEW
  • Faculteitsvertegenwoordiger van de onderwijscommissie TEW
  • Studentenvertegenwoordiger van de studentenraad
  • Vice-president van de stuvoraad
 • Academiejaar 2014-2015
  • Faculteitsvertegenwoordiger Faculteitsraad TEW
  • Faculteitsvertegenwoordiger van de onderwijscommissie TEW
  • Studentenvertegenwoordiger van de studentenraad
  • Studentenvertegenwoordiger van de stuvoraad
  • Studentenvertegenwoordiger van de onderwijscommissie

Herwig Leirs

In 1984 hebben we de universiteit platgelegd met een studentenstaking omdat de Raad van State vrijstellingen na een bisjaar onwettig had verklaard. Dat heeft toen indruk gemaakt want de dag erna zijn we ontvangen door de minister, en ook in de Raad van Bestuur werd naar ons geluisterd.

Opleiding: Biologie

Huidige positie: Professor, voorzitter van de Raad van Bestuur van de UAntwerpen

Mandaten:

 • 1982-1985: Praeses van Fabiant
 • 1982-85: Uitgebreide Examencommissie en Permanente Curriculumcommissie Biologie (voorloper van de Onderwijscommissie)
 • 1984-1985: Raad van Bestuur UIA, Faculteitsraad Wetenschappen, Departementsraad Biologie, Stuwer

Louis Warlop

In elk mandaat kon je iets betekenen voor je medestudenten. In de onderwijscommissie en faculteitsraad heb je concrete impact op je opleiding en faculteit. Vanuit de studentenraad bouw je samen met studenten uit alle faculteiten mee aan de universiteit en Antwerpen als studentenstad. 

Opleiding: BA Politieke Wetenschappen, MA Politieke Communicatie, MAnaMA Management (AMS)

Huidige positie: Attaché werk en sociale zekerheid bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) 

Mandaten:

 • Onderwijscommissie PSW
 • Opleidingscommissie MA Politieke Communicatie
 • Faculteitsraad PSW
 • Onderwijsraad UAntwerpen
 • Voorzitter Studentenraad
 • Ondervoorzitter Antwerpen Studentenstad
 • ASO
 • VVS
 • Stuvoraad