Verkiezing Raad van Bestuur

Beste studenten,

Op 26 september opende Studentenraad Universiteit Antwerpen de kandidaatstelling voor de drie studentenmandaten in de Raad van Bestuur voor 2019-2020. 

De Raad van Bestuur is het hoogste beleidsorgaan van onze universiteit waarvoor studenten rechtstreeks verkozen kunnen worden. Hier worden cruciale beslissingen genomen over het beleid van Universiteit Antwerpen: beheer van gebouwen, speerpunten van onderzoek, verdeling van overheidssubsidies en beheer van de algemene financiën. Je vertegenwoordigt als lid van de Raad van Bestuur de belangen van alle studenten en ziet toe op de langetermijnvisie van de universiteit. Dit doe je in samenwerking met twee andere studenten, de rector en vicerectoren en vertegenwoordigers van het academisch, administratief en technisch personeel.

Een mandaat in de Raad van Bestuur duurt één academiejaar. Deze vergadering vindt maandelijks plaats. Als verkozen studentenvertegenwoordiger wordt van jou verwacht dat je deze vergaderingen grondig voorbereidt, bijwoont en indien nodig het woord neemt om zaken die belangrijk zijn voor onze medestudenten onder de aandacht te brengen. Als verkozene in de Raad van Bestuur krijg je automatisch een zitje in de Algemene Vergadering van de Studentenraad. Zo word jij de kennislink tussen de Raad van Bestuur en de Studentenraad. Van de drie verkozen studenten wordt bovendien één student afgevaardigd naar het Bestuurscollege, het hoogste uitvoerende orgaan van de universiteit.

Ben je ervan overtuigd dat jij de geschikte kandidaat bent om je medestudenten te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur? Stel je dan kandidaat door een mail te sturen naar studentenraad@uantwerpen.be met als bijlage: een motivatiebrief en een curriculum vitae. De kandidaatstelling loopt tot en met 10 oktober 2019 (23u59). De drie mandatarissen worden verkozen door de Algemene Vergadering van de Studentenraad op basis van CV en motivatiebrief. Een mondelinge toelichting is niet mogelijk. Na de stemming worden de kandidaten zo snel mogelijk op de hoogte gebracht over het resultaat.

Voor verdere vragen kan je terecht bij studentenraad@uantwerpen.be .

Vergaderdata Raad van Bestuur

Van de verkozen studenten wordt verwacht dat zij altijd aanwezig kunnen zijn, tenzij vanwege uitzonderlijke omstandigheden. Als studentenvertegenwoordiger ben je gewettigd afwezig van verplichte lessen.

De vergaderingen vinden steeds plaats op de stadscampus tussen 14u en 17u.

Dinsdag 5 november 2019

Dinsdag 17 december 2019

Dinsdag 11 februari 2020

Dinsdag 31 maart 2020

Dinsdag 12 mei 2020

Dinsdag 30 juni 2020

Dinsdag 29 september 2020