Vacante mandaten

Vacante stuvermandaten 2019-2020

Elk jaar organiseert de studentenraad verkiezingen, waarbij de studentenvertegenwoordigers voor het volgende academiejaar onder en door de studenten worden verkozen. De verkiezingen voor de studentenvertegenwoordiging voor het academiejaar 2019-2020 zijn inmiddels afgelopen, maar niet voor alle mandaten waren kandidaten. Daarvoor konden dan ook geen verkiezingen georganiseerd worden en die mandaten worden dus momenteel nog niet ingevuld.

Elke student die zich geroepen voelt om zo'n vacant mandaat op te nemen (de werkdruk ligt doorgaans op maximaal een vijftal uurtjes per maand) kan zich binnenkort via een knop hieronder gewoon opgeven. De Algemene Vergadering van de Studentenraad moet alle aanmeldingen goedkeuren en bij meer dan 1 kandidaat kiezen op basis van een korte motivering. Maar doorgaans hoeft er geen verkiezing plaats te vinden en kan je na enkele weken gewoon van start gaan als studentenvertegenwoordiger. Daarin word je uiteraard ondersteund door het Bureau van de Studentenraad en door jouw facultair verkozen student in de studentenraad. Hun contactgegevens vind je op de contactpagina.

Klik op de link rechts om naar het formulier te gaan. Log in met je studentennummer (s0******@ad.ac.ua.be) en je wachtwoord om toegang te krijgen tot het formulier. 

Voor uitgebreide informatie over de Studentenraad en de verwachtingen binnen de verschillende soorten mandaten kan je ons Stuverboekje bekijken!

Wat gebeurt er nadat ik me aanmeld?

Wat gebeurt er nadat ik me aanmeld?

Het Bureau van de Studentenraad legt de binnengekomen kandidaturen voor de vacante mandaten voor aan de Algemene Vergadering (AV) op de eerstvolgende bijeenkomst. De leden beoordelen daar de binnengekomen kandidaturen op basis van hun motivatie. Kandidaturen met een krachtige motivatie worden gewoonlijk zonder problemen goedgekeurd. Als de AV je motivatie niet overtuigend vindt, vragen we je mogelijks een nieuwe motivatie in te sturen. Nadien ontvang je zo snel mogelijk bericht van het resultaat. Als je kandidatuur goedgekeurd is, ontvang je meteen ook meer informatie over je mandaat en brengen we je in contact met je medestuvers. 

De eerstvolgende Algemene vergadering vindt plaats op donderdag 5 december om 18u30. Kandidaturen die voor 18u worden ingediend diezelfde dag worden voorgedragen op de vergadering.