Dirk Janssen

Ik beschouw de ontwerpstudio als een ideaal labo voor ontwerpend onderzoek


Dirk Janssen

Dirk Janssen is docent Architectonisch Ontwerpen in de masteropleiding waar hij tevens een aantal studenten begeleidt in hun masterproef en de afstudeerders begeleidt in het opmaken van hun Portfolio.

Dirk Janssen is architect van opleiding en autodidact als kunstenaar. Het ongemak over de traagheid en de complexiteit van bouw- en planprocessen heeft hij steeds gecompenseerd met het lesgeven en het maken van beeldende kunst. Hij beschouwt het lesgeven als een ultieme manier om te reflecteren over de ontwerppraktijk en de ontwerpstudio als een ideaal labo voor ontwerpend onderzoek.

De combinatie van de aspecten praxis, onderwijs en onderzoek, beschouwt hij als een pars pro toto-schakeling. Deze tri-nexus heeft geleid tot publicaties als het BouwBlokkenBoek (2008) en School in de stad in de school (2012).

Dirk Janssen en de praktijk

Tot 2006 was Dirk partner in Atelier JPLX, een bureau voor architectuur en stedenbouw dat zich vooral heeft toegelegd op de vormgeving van publieke ruimte en beleidsondersteuning bij stadsontwikkeling met ontwerpend onderzoek voor masterplannen en beeldkwaliteitsplannen.

De combinatie van architectuur en beeldende kunst heeft ertoe geleid dat hij medeoprichter was van de opleiding InSitu van de Koninklijke Academie voor Schone KunstenAntwerpen (AP Hogeschool), waar hij vandaag nog actief is als gastdocent. Vanuit deze Janus-positie doet hij onderzoek naar het gebruik van referenties in architectuur en de beeldende kunsten. Naar aanleiding van 100 jaar Bauhaus stuurt hij een samenwerking aan tussen de Faculteit Ontwerpwetenschappen, de Academie, het Conservatorium, het VAi en de Stad Antwerpen, om de betekenis en de maatschappelijke rol van de twee kunstencampussen, de Campus Mutsaard (intra muros) en De Singel (extra muros), te actualiseren.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Dirk Janssen
dirk.janssen@uantwerpen.be