Geert Driesen

Masterplanning is een essentieel onderdeel van een lange termijn, duurzame visie op elke bouwopgave


Geert Driesen is hoofddocent architectonisch ontwerpen. Hij is titularis van de 2e bachelor module Architectuur en Omgeving: architectonisch ontwerp & casus en is ook actief in de master architectuur, voornamelijk met het initiëren en begeleiden van onderzoeks- en ontwerp gerelateerde opgaven in de domeinen Stadsontwerp en Patrimoniumonderzoek [herbestemming].

Als lid van de Onderzoeksgroep Henry van de Velde is Geert vooral initiatiefnemer met betrekking tot herbestemmingsprojecten in stedelijk patrimonium, met het oog op fundamenteel onderzoek naar het intelligent casco, onderzoek naar de toekomstwaarde van oude (en nieuwe), herbruikbare structuren die verschillende generaties en programma's kunnen overleven

Geert Driesen en de praktijk

De expertise van Geert wordt gevoed vanuit de internationale architectuurpraktijk awg architecten (werkzaam in België, Nederland, China en Rusland) waarvan hij stedenbouwkundig architect en vennoot/bestuurder is.

De betekenis van de [stedelijke] onbebouwde ruimte, de “charged void”, en de begrenzing tussen de private, collectieve en publieke wereld, meer bepaald de gelaagdheid van de gevel als filtersysteem, vormen een constante interesse. De focus is steeds gericht op een integrale aanpak; de vraagstelling overstijgend om tot een meerduidig en flexibel antwoord te komen. Masterplanning als essentieel onderdeel van een lange termijn, duurzame visie op elke bouwopgave.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Geert Driesen
Geert.driesen@uantwerpen.be