Hans van der Heijden

Hans van der Heijden doceert architectuurontwerp. Hij legt verbanden tussen de internationale architectuurgeschiedenis en de praktijk van vandaag. Spaarzaamheid en hergebruik zijn historische ontwerpthema’s die leerzaam zijn voor de architecten van het duurzaam stadsontwerp nu en morgen. 

Hans en de praktijk

Hans heeft een architectenbureau in Amsterdam, dat zich toelegt op woningbouw, stedebouw, hergebruik, cultuurgebouwen en onderzoek. Hij doceerde in Amsterdam, Rotterdam, Cambridge, Liechtenstein, München en Bologna. Hans is lid van de Gestaltungsrat van Potsdam. Hij schrijft over architectuur en stedebouw en stelt daarbij de praktische betekenis van de theorie centraal. Als praktiserend architect werkt hij niet zozeer aan de theorie van het architectuurontwerp, maar aan de theorie voor het architectuurontwerp. Een voorbeeld is zijn boek Architectuur in de Kapotte Stad, waarin hij blootlegt wat het belang is van de opgavedefinitie bij interventies in de stad. 

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Hans van der Heijden
hans.vanderheijden@uantwerpen.be