Jan Thomaes

Omgaan met twijfel en complexiteit, tegen de achtergrond van een zo breed mogelijk interesseveld, zie ik als een rijkdom


Jan Thomaes

Jan Thomaes geeft begeleiding in verschillende vakken in de opleiding architectuur, waaronder ‘Schrijven over architectuur’ en de bachelorproef. Hij organiseert ook elk jaar met passie en toewijding een studiereis.

Jan studeerde in 1986 af als kunsthistoricus met een verhandeling over architect Jacques Dupuis. De niet rechtlijnigheid van een professioneel parcours, het omgaan met twijfel en complexiteit, tegen de achtergrond van een zo breed mogelijk interesseveld, aanziet hij als een bijzonderheid en een rijkdom die studenten moeten durven opzoeken. Vertaald naar het ontwerpend onderzoek doet die houding soms grijpen naar begrippen als de nuttige onzuiverheid, de feestelijke paradox, het weldoend contrapunt. Een persoonlijke affiniteit met het theatrale (Expo, opera, de figuur Dupuis) speelt hier ongetwijfeld… Alles tegen elke onverschilligheid of willekeur in.

Jan Thomaes en de praktijk

Door zijn fascinatie voor opera werkte Jan op een bepaald ogenblik voor de Brusselse Munt onder de directie van Gerard Mortier. Het metier van architect-ontwerper leerde hij daarna in het bureau Bataille & ibens, dat bekend stond voor de vergaande integratie van architectuur, interieur en design.

Een andere fascinatie, deze voor Expo 58 (eindwerk architectuur, 1981) kreeg een vervolg door het winnen van de wedstrijd voor het Belgisch paviljoen op de Expo 92. Het project in Sevilla vormde de start voor een vaste samenwerking met Giedo Driesen en Jan Meersman. Naast de architectuur opdrachten bij DMT architecten (o.a. Aula Rector Dhanis, de Roma, den Bell…) zag de link met kunst, geschiedenis en podiumkunsten zich vertaald in een aantal opdrachten voor het Koninklijk Museum KMSKA, het bestuursmandaat bij Muziektheater Transparant, tentoonstelling scenografieën voor o.a. BOZAR.

In de periode 1993-98 heeft Jan kunnen meewerken aan de opstart van een overheidsbeleid m.b.t. architectuur, als redactielid van de eerste Jaarboeken Architectuur Vlaanderen, en als lid van de ‘informele werkgroep Architectuur’. Deze denktank maakte de weg vrij voor de installatie van o.a. de Vlaams Bouwmeester en het VAi. Jan publiceerde intussen over Jacques Dupuis en is coauteur van de monografie over deze belangrijke architect (2000).

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Jan Thomaes
Jan.thomaes@uantwerpen.be