Kris Mys

Architectuur is een bijzonder brede en fascinerende discipline


Kris Mys

Binnen de opleiding architectuur geeft Kris intussen 25 jaar les en heeft hij in zowat alle studiejaren gedoceerd, hoofdzakelijk ‘ontwerpvakken’. Momenteel is hij titularis van de module Architectuur & Constructie (het ontwerpen) en onderwijsassistent voor 1op1 (het maken) en Schrijven over Architectuur (het schrijven).

Er zijn vele manieren om naar de wereld te kijken, en er trachten toe bij te dragen. Onze manier is die van de architectuur: het bouwen als ruimtelijke en vormelijke vertaling van ons samenlevingsmodel, het construeren van betekenis voor onze leefomgeving. Die betekenis ontstaat niet in de eerste plaats door mooie vormgeving maar vanuit interesse, empathie en een kritische houding ten opzichte van cultuur en maatschappij. In de 21ste eeuw zijn dit eerder ethische dan esthetische vraagstukken.

Daardoor is architectuur een bijzonder brede en fascinerende discipline. Maar ook een zwaar en moeilijk vak. Architectuur is traag en moet diep gaan, moet genereus maar ook precies zijn. Ontwerpen, en lesgeven over ontwerpen, is in het beste geval ‘serious fun’.

Dát wil Kris graag doorgeven: kennis en ervaring vanuit het vakgebied en de eigen interesse, begeestering voor het werk- en het denkveld, kritische zin en empathie. En zeker ook het cultiveren van een referentiekader, het meenemen van alles wat ons al is voorgedaan.

Kris Mys en de praktijk

Kris Mys had tot 2016 een eigen architectenbureau en legt zich vandaag, in een nieuw collectief ‘studio Borgerzin’, toe op ontwerpend onderzoek voor een betere stad.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Kris Mys
Christiaan.mys@uantwerpen.be