Nathalie Vallet

Ik laat studenten graag ervaren hoe experten met een verschillende achtergrond anders kijken naar uitdagingen


Nathalie Vallet

Binnen de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur doceert Nathalie Vallet voornamelijk vakken met betrekking tot onderzoeksmethoden, schrijven over architectuur en beleidsmanagement. Omwille van haar nauwe samenwerking met de ontwerp collega’s, experimenteert ze graag met co-teaching of het les geven in duo’s en trio’s. Op deze wijze kunnen de studenten ook ervaren hoe experten met een verschillende achtergrond vaak anders kijken naar ontwerp-gebonden uitdagingen.

Nathalie Vallet en de praktijk

Nathalie Vallet is expert in kwalitatieve onderzoeksmethoden én in het strategische of lange termijn beleid van publieke en social profit organisaties. Wanneer deze organisaties hun beleid willen vorm geven alsook op een succesvolle wijze willen realiseren, dan speelt de inrichting of het ontwerp van hun ruimte een belangrijke rol. Openbare bibliotheken die bijvoorbeeld aantrekkelijk en makkelijk toegankelijk willen zijn voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, moeten daarvoor ook de nodige ruimtelijke faciliteiten en inrichting voorzien (vb. circulatie, signalisatie, atmosfeer, licht en kleur). Of, kringloopwinkels die hun imago van ecologisch bewuste ondernemer willen benadrukken, moeten daarvoor ook een gepaste ruimtelijke vormgeving uitwerken (vb. materialisatie, isolatie en flexibel ruimtegebruik). Samen met de ontwerp collega’s van de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur realiseert Nathalie hierover dan ook heel wat onderzoek. Om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten voldoende bruikbaar zijn, werkt ze nauw samen met het werkveld. In dit opzicht ontstaan er niet alleen zeer zinvolle maar ook zeer fijne, creatieve en inspirerende netwerken. Via concrete opdrachten (vb. bachelorproef interieurarchitectuur) en practica stelt ze deze netwerken ook open voor de studenten.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Nathalie Vallet
Nathalie.vallet@uantwerpen.be